Om våre markedsoppgaver

Markedsovervåking skal bidra til et effektivt jernbanemarked med sunn konkurranse og likeverdige vilkår.

Tre av de viktigste oppgavene våre innen markedsovervåking er:

 • å sørge for at markedsaktørene får tilgang til markedet på like vilkår
 • å være klageorgan for aktører i bransjen som mener de er blitt urettferdig behandlet, forskjellsbehandlet eller fått interessene sine krenket på annen måte i jernbanemarkedet.
  Les mer om hva det kan klages på og selve klageprosessen Klagesymbol
 • på eget initiativ ta opp saker som gjelder uønsket markedsutvikling.

Særlig vesentlig for å oppnå like vilkår og sunn konkurranse er:

 • tilgang på ikke-diskriminerende vilkår til infrastrukturkapasitet (ruteleier)
 • serviceanlegg og tjenester i serviceanlegg
 • fjerning av etableringsbarrierer 

Vi samarbeider nært med tilsvarende organer i Europa ved å delta i IRG-Rail og European Network of Rail Regulatory Bodies (ENRRB).

Hensikten er blant annet å:

 • utvikle felles beste praksis
 • utveksle erfaringer om saksbehandling
 • påvirke utvikling av treffsikre reguleringer
 • påvirke regelverk innenfor området markedsovervåking

Fant du det du lette etter?

Tilbakemelding om innholdet på denne siden.
Det oppstod en feil under henting av captcha-bilde