Nye kommersielle persontransport­tjenester

SJT vurderer om nye kommersielle persontransporttjenester med jernbane skal få tilgang til å trafikkere jernbanenettet. Nye tjenester skal meldes til oss 18 måneder før. Aktørene kan be om at vi vurderer den innmeldte tjenesten innen en frist vi setter.