Nye kommersielle persontransport­tjenester

SJT vurderer om nye kommersielle persontransporttjenester med jernbane skal få tilgang til å trafikkere jernbanenettet.