Flytskjema for test av økonomisk likevekt

Dette skjemaet viser stegene før nye kommersielle tjenester får tilgang til jernbanenettet.

  • Det er fire parter som blir involvert når SJT gjennomfører en økonomisk likevektstest:

I flytskjemaet er oppgavene til melder grønne, oppgavene til den som ber om test er gule, oppgavene til andre er røde og oppgavene til SJT er blå.

Kolonnen til venstre viser tidsfrister.

Trykk på bildet for en større versjon.

flytskjema for test av økonomisk likevekt