Innmeldte tjenester

Oversikt over innmeldte kommersielle persontransporttjenester SJT har mottatt.

Nye innmeldte tjenester

Vygruppen AS: Oslo–Charlottenberg

Pågående saker

TM Togdrift AS: Åndalsnes–Bjorli

SJ Norge AS: Bergen–Trondheim