Innmeldte tjenester

Oversikt over innmeldte kommersielle persontransporttjenester SJT har mottatt, og avgjørelser etter vurdering av tjenestene.

Nye innmeldte tjenester

Meldinger om nye kommersielle persontransporttjenester SJT har mottatt. SJT vurderer kun den innmeldte tjenesten dersom Bane NOR, Jernbanedirektoratet eller jernbaneforetak med trafikkavtale på strekningen ber om det.

Flytoget: Utvidelse av dagens tilbud

Saker som behandles

Saker hvor SJT er bedt om å vurdere den innmeldte tjenesten. Disse sakene er foreløpig til behandling hos SJT.

Det er for tiden ingen pågående saker.

Avgjørelser og avsluttede saker

Saker hvor SJT har truffet avgjørelse etter å ha vurdert den innmeldte tjenesten.

SJ Norge AS: Bergen–Trondheim

TM Togdrift AS: Åndalsnes–Bjorli

Saker hvor ingen ba SJT om å vurdere den innmeldte tjenesten

Vygruppen AS: Oslo–Charlottenberg