Flytoget planlegger ny kommersiell tjeneste

Statens jernbanetilsyn mottok 16. februar 2024 melding om ny tjeneste for persontransport med jernbane fra Flytoget AS.

Tjenesten Flytoget har meldt inn omfatter flere daglige avganger mellom Drammen, Sande, Holmestrand, Skoppum og Tønsberg. Dette er en utvidelse av dagens tilbud, hvor Flytoget allerede kjører mellom Drammen og Oslo Lufthavn.

I retningen mot Oslo Lufthavn vil det bare være mulig med påstigninger, og i retningen mot Tønsberg bare avstigninger. Planlagt oppstartsdato er 18. august 2025.

Flytogets melding om ny kommersiell tjeneste. PDF-symbol

Vi vurderer den økonomiske likevekten

Nye kommersielle persontransporttjenester med jernbane skal meldes inn til oss. Vi offentliggjør meldingene på nettsidene våre.

SJT vil bare gjennomføre test av økonomisk likevekt dersom Bane NOR eller Jernbanedirektoratet ber om at vi gjennomfører testen innen fristen 16. desember 2023.

Les mer om nye kommersielle persontransporttjenester og test av økonomisk likevekt.