SJTs metode for test av økonomisk likevekt

SJTs metode for å vurdere de økonomiske virkningene av en ny tjeneste.

Konsulentselskapet Oeconomica DA har på oppdrag fra SJT skrevet:

Oeconomica har også laget:

I presentasjonen under gjennomgår partner Christian Riis i Oeconomica DA formålet med en likevektstest, og hovedprinsippene i et forslag til å beregne likevekt.