SJ Norge planlegger ny kommersiell tjeneste

Tjenesten SJ har meldt inn omfatter transport av passasjerer mellom Bergen og Trondheim.

Publisert: 07.07.2023 – Endret: 09.04.2024

Dersom noen ber om det, skal SJT vurdere om SJ Norges planlagte tjeneste kan bringe i fare den økonomiske likevekten i en kontrakt om offentlig tjenesteyting på strekningen.

Tjenesten omfatter frakt av passasjerer mellom Bergen og Trondheim. Hver tur tar fem dager, med avgang fra Bergen hver søndag og ankomst Trondheim hver torsdag*. Tjenesten har planlagt oppstartsdato 1. september 2024 og er planlagt gjennom hele året utenom julen.

SJ Norges melding om ny kommersiell tjeneste mellom Bergen og Trondheim.

*I meldingen som er offentliggjort på nettsidene våre står det «ankomst Trondheim hver søndag». SJ Norge har i e-post 29. juni 2023 opplyst om at riktig ankomstdag for Trondheim er torsdag, ikke søndag.

SJT vil kun gjennomføre test av økonomisk likevekt dersom Bane NOR, Jernbanedirektoratet eller Vy Tog AS som har PSO-avtale på strekningen, ber om at vi gjennomfører testen innen fristen 6. august 2023.

SJTs avgjørelse om test av økonomisk likevekt

Avgjørelse om test av økonomisk likevekt for SJ Norges planlagte tjeneste PDF-symbol

Vil du vite mer?

Les mer om nye kommersielle persontransporttjenester og test av økonomisk likevekt.