TM Togdrift planlegger ny kommersiell tjeneste

Statens jernbanetilsyn mottok 7. juli 2023 melding om ny tjeneste for persontransport med jernbane fra TM Togdrift AS.

Tjenesten TM Togdrift har meldt inn omfatter transport av passasjerer mellom Åndalsnes og Bjorli. Tjenesten har planlagt oppstartsdato 1. september 2023 og gjelder perioden mai til september, med inntil to faste daglige avganger hver vei. TM Togdrift planlegger i tillegg en ekstra avgang noen enkeltdager i perioden.

TT Togdrifts melding om ny kommersiell tjeneste mellom Åndalsnes og Bjorli.

Vi vurderer den økonomiske likevekten

Nye kommersielle persontransporttjenester med jernbane skal meldes inn til Statens jernbanetilsyn (SJT). Vi offentliggjør meldingene på nettsidene våre.
SJT vil kun gjennomføre test av økonomisk likevekt dersom Bane NOR, Jernbanedirektoratet eller SJ Norge AS som har PSO-avtale på strekningen, ber om at vi gjennomfører testen innen fristen 11. august 2023.

SJTs avgjørelse om test av økonomisk likevekt

Avgjørelse om test av økonomisk likevekt for TM Togdrifts planlagte tjeneste PDF-symbol

Vil du vite mer?

Les mer om nye kommersielle persontransporttjenester og test av økonomisk likevekt.