Vy planlegger ny kommersiell tjeneste

Statens jernbanetilsyn mottok 6. november 2023 melding om ny tjeneste for persontransport med jernbane fra Vygruppen AS.

Tjenesten Vy har meldt inn omfatter transport av passasjerer mellom Oslo og Kongsvinger, og videre til Charlottenberg i Sverige. Tjenesten har planlagt oppstartsdato 15. desember 2024 og gjelder to avganger om dagen hver vei mandag til fredag.

Vys melding om ny kommersiell tjeneste mellom Oslo og Charlottenberg.PDF-symbol

Vi vurderer den økonomiske likevekten

Nye kommersielle persontransporttjenester med jernbane skal meldes inn til Statens jernbanetilsyn. Vi offentliggjør meldingene på nettsidene våre.

SJT vil kun gjennomføre test av økonomisk likevekt dersom Bane NOR eller Jernbanedirektoratet ber om at vi gjennomfører testen innen fristen 16. desember 2023.

Les mer om nye kommersielle persontransporttjenester og test av økonomisk likevekt.