Søk om driftstillatelse

Slik søker du om å få en driftstillatelse for en fornøyelsesinnretning.

Tilbyr du en fornøyelsesinnretning til publikum, har du ansvaret for sikkerheten deres. Regelverket stiller derfor strenge krav til at innretningen er trygg, og at du er kvalifisert til å håndtere risikoen ved å drifte innretningen. Dette må du bevise når du søker om tillatelse til å drive et hoppeslott, en zipline, en vannsklie eller andre typer fornøyelsesinnretninger.

Veiledning før du søker

Trenger du mer informasjon før du eventuelt går i gang med å søke om tillatelse? Kontakt oss gjerne for en telefonsamtale eller et digitalt veiledningsmøte:

post@sjt.no E-postsymbol

22 99 59 00 Telefonsymbol (hverdager klokka 09.00–15.00)

For å søke om driftstillatelse må du bruke dette søknadsskjemaet. skjemaikon

Obs! Før du søker:

Det minste du må gjøre for å få en driftstillatelse er ganske mye. Du må oppfylle alle dokumentasjonskravene.

 • Sett av god tid.
 • Saksbehandlingstiden begynner ikke før du har sendt inn all dokumentasjon som kreves.
 • Det er ingen snarveier til en tillatelse.
 • Du må betale søknadsgebyr selv om du får et avslag på søknaden din.
 • Detaljerte krav til innretningen du vil ha tillatelse for, står i en standard som må kjøpes.
Trenger jeg en tillatelse?

 

Type innretning

Trenger tillatelse
fra SJT

spørsmålstegnssymbol

Andre innretninger /
attraksjoner i tivoli og parker

Ja

berg-dalbanesymbol

Berg- og dalbaner

Ja

bobbanesymbol

Bob-baner

Ja

bungee-katapult-symbol

Bungee-katapult

Ja

bungee-trampoline-symbol

Bungee-trampoline

Ja

båtsymbol

Båter

Ja

raftingsymbol

Ekstremaktiviteter og innretninger /
aktiviteter som åpenbart er risikabelt for utøveren

Nei

flygende teppe-symbol

Flygende tepper

Ja

bilbanesymbol

Frittkjørende innretning
på bane

Ja

bilbanesymbol

Frittkjørende innretning
på bane hvor publikum kun kjører i hastigheter
under 5,0 km/t

Nei

gokartsymbol

Gokartbaner

Ja

gravitetstårnsymbol

Gravitetstårn

Ja

hinderløypesymbol

Hinderløyper

Nei

hoppeputesymbol

Hoppeputer

Nei

hoppeslottsymbol

Hoppeslott

Ja

hoppeslottsymbol

Hoppeslott med grunnflateareal på
under 10 m²

Nei

gravemaskinsymbol

Hydrauliske
gravemaskiner

Nei

høydeparksymbol

Høydepark

Ja

gokartsymbol

Innretninger der publikum selv står for framdriften og bevegelsene

Nei

trampolinesymbol

Innretninger og aktiviteter
for idrettsformål

Nei

ATV-symbol

Innretninger og aktiviteter
for motorsport

Nei

karusellsymbol

Karuseller

Ja

tørrskliesymbol

Lekeinnretninger
(blant annet trampoline)

Nei

oppblåsbar hinderløype-symbol

Oppblåsbare
hinderløyper

Ja

oppblåsbar sklie-symbol

Oppblåsbare sklier

Ja

opplevelseshussymbol

Opplevelseshus

Ja

pariserhjulsymbol

Pariserhjul

Ja

pendelsymbol

Pendler

Ja

radiobilsymbol

Radiobilbaner

Ja

restaurantsymbol

Restauranter
i høyden

Nei

rodelbanesymbol

Rodelbaner

Ja

simulatorsymbol

Simulatorer

Ja

skinnegående innretning-symbol

Skinnegående
innretninger

Ja

Blinksymbol

Skytebaner

Nei

Myntinnkastsymbol

Små, enkle, ubetjente underholdningsmaskiner for barn

Nei

tørrskliesymbol

Spesielle tørrsklier

Ja

spøkelsessymbol

Spøkelseshus

Nei

taubrosymbol

Taubroer, tauflåter, speidertårn (klatretårn), hjemmelagde trekaruseller («bjørkekaruseller»), treportaler

Nei

tømmerrennesymbol

Tømmerrenner

Ja

vannskliesymbol

Vannopplevelse

Ja

vannskliesymbol

Vannrutsjebaner

Ja

vannskliesymbol

Vannrutsjebaner med fallhøyde på mindre enn
2,0 meter

Nei

vannskitrekksymbol

Vannskitrekk

Ja

ziplinesymbol

Zipliner

Ja
Hvordan får jeg en driftstillatelse?

Du må sende inn søknad til oss i SJT. Der må du dokumentere at innretningen din (hoppeslottet, vannsklia, ziplinen eller lignende) tilfredsstiller kravene i regelverket. Du må også vise at virksomheten har systemene og rutinene på plass som kreves for å ha lov til å drive en fornøyelsesinnretning.

For å søke om driftstillatelse må du bruke dette søknadsskjemaet. skjemaikon

Du kan ikke søke om driftstillatelse for en fornøyelsesretning per brev eller e-post.

Hvis du ikke har lagt ved all dokumentasjonen vi ber om, regnes ikke søknaden som komplett. Da kan vi be om mer dokumentasjon før vi starter den formelle saksbehandlingen.

Hva slags dokumentasjon må jeg legge ved søknaden?

Tivoliforskriften fra 2022 krever at virksomhetene skal dokumentere at de oppfyller kravene forskriften stiller for å kunne drive en fornøyelsesinnretning. Det betyr at dere må dokumentere følgende i søknaden:

Ettall-symbol et tilstrekkelig sikkerhetsstyringssystem

Totall-symbol et akseptabelt sikkerhetsnivå

Tretall-symbol forsikring for virksomheten / sikkerhetsstillelse for innretningen

Firetall-symbol innretningens utseende (foto)

Med utgangspunkt i dokumentasjonskravene har vi også satt sammen sjekklister. Disse kan brukes til å kontrollere at dokumentasjonen dere sender oss inneholder det vi trenger for å behandle søknaden. Sjekklistene kan også brukes til å fylles inn og sendes til oss.

Ettall-symbol Sikkerhetsstyringssystem

I et effektivt sikkerhetsstyringssystem er det viktig å definere klart og tydelig hvem som har myndighet til å fatte beslutninger av betydning for sikkerheten. Dette kan variere avhengig av størrelsen på virksomheten og antall ansatte.

Uansett størrelse på virksomheten må alle ansatte kjenne til hvem som har ansvar for sikkerheten. Hvem som har myndighet til å fatte beslutninger om sikkerhet er en viktig byggestein i et vellykket sikkerhetsstyringssystem.

 • For en liten virksomhet kan det være tilstrekkelig å definere at daglig leder eller eieren har denne myndigheten.
 • For større virksomheter kan det være nødvendig å etablere et eget sikkerhetsutvalg med definerte roller og ansvarsområder.

Dere må også ha klare retningslinjer for hvordan beslutninger skal fattes og kommuniseres. Dere må ha en tydelig struktur som viser hvem som rapporterer til hvem, og hvordan beslutninger skal tas.

Beslutninger som påvirker sikkerheten må tas på en riktig måte. Da er det avgjørende å ha rutiner for opplæring og kompetanseutvikling for de som har denne myndigheten. Dette kan omfatte kurs i risikostyring, nødprosedyrer og kommunikasjon i krisesituasjoner.

Sikkerhetsrutiner i en større virksomhet

I en større virksomhet kan det være flere nivåer av ansvar og myndighet for beslutninger av betydning for sikkerheten. De ansatte vil derfor ha behov for informasjon om dette:

 • Hvem har oversikt over de ulike ansvarsområdene?
 • Hvem bestemmer hva når det gjelder sikkerhet?
  • Er kontaktinformasjonen deres lett tilgjengelig?
 • Hvilke prosedyrer har dere for å håndtere situasjoner der det er uklart hvem som har beslutningsmyndighet?
 • På hvilken måte vil ansvar og myndighet delegeres og kommuniseres til ansatte på forskjellige nivåer?

Sikkerhetsrutiner i en mindre virksomhet

 • Hvem bestemmer i saker som har med sikkerhet å gjøre?
  • Er kontaktinformasjonen deres lett tilgjengelig?
 • På hvilken måte vil ansvar og myndighet delegeres og kommuniseres til ansatte?
 • Hvilke prosedyrer har dere for å håndtere situasjoner der den eller de med beslutningsmyndighet ikke er til stede eller tilgjengelige?
 • Hvordan skal beslutninger som kan påvirke sikkerheten dokumenteres og kommuniseres til relevante ansatte?

System for å håndtere avvik

Dere skal registrere alle små og store hendelser, og systemet skal være tilpasset virksomheten. Systemet skal også omfatte hvordan dere rapporterer til oss. Vi stiller ikke krav til hvordan systemet utformes, men vi forventer at punktene under inngår i systemet.

Avvikshåndtering i en større virksomhet med komplekse innretninger:

 • Avvikssystemet der hendelsene registreres skal være tilgjengelig for alle ansatte.
 • Dere må oppnevne noen i bedriften som er spesielt ansvarlig for å følge opp avvik. Det kan være en gruppe eller en enkelt representant ut ifra hva som passer best for virksomheten. Den eller de skal være spesielt ansvarlig for å følge opp, håndtere og lukke avvik.
 • Når dere registrerer avvik, skal dere også definere umiddelbare tiltak for å redusere virkningene av hendelsen.
 • Årsakene til avvik skal undersøkes grundig. En tverrfaglig arbeidsgruppe skal undersøke hva virksomheten kan gjøre for å hindre at avviket skjer igjen.
 • Dere skal rapportere avvik til SJT innen tidsfristene som forskriften definerer. Rapporten skal inneholde en grundig beskrivelse av hendelsen, og hvilke tiltak dere har satt i gang for å hindre at avviket gjentar seg.

Avvikshåndtering i en mindre virksomhet med enkle innretninger:

 • Registrering av hendelser kan skje i en avviksbok eller et Excel-ark som er tilgjengelig for alle ansatte.
 • Daglig leder eller en annen dedikert person skal være ansvarlig for å følge opp og lukke avvik.
 • Når dere registrerer avvik skal dere også definere umiddelbare tiltak for å redusere virkningene av hendelsen.
 • Årsakene til avvik skal undersøkes grundig. En tverrfaglig arbeidsgruppe skal undersøke hva virksomheten kan gjøre for å hindre at avviket skjer igjen.
 • Umiddelbare tiltak skal også besluttes og iverksettes umiddelbart for å redusere virkningene av hendelsen eller ulykken.
 • Dere skal rapportere avvik til SJT innen
  tidsfristene som forskriften definerer. regelverkssymbol
  Rapporten skal inneholde en grundig beskrivelse av hendelsen, og hvilke tiltak dere har satt i gang for å hindre at avviket gjentar seg.

Jevnlige risikovurderinger med tilhørende handlingsplaner

For en større virksomhet med komplekse innretninger kan det være hensiktsmessig å gjennomføre risikovurderinger av delsystemer og prosesser i tillegg til en overordnet risikovurdering av hele innretningen. Det kan også være behov for å involvere eksterne konsulenter eller eksperter.

For en mindre virksomhet med enkle innretninger kan risikovurderingene og handlingsplanene være enklere og mer oversiktlige, men likevel grundige og systematiske. Det kan være hensiktsmessig å gjøre dette som en del av en jevnlig gjennomgang av virksomhetens HMS-system.

Husk at risikovurderinger og handlingsplaner ikke er statiske dokumenter. De bør oppdateres jevnlig og etter behov. Det er ofte behov for å oppdatere etter endringer i innretningene, nye erfaringer eller hendelser, eller endringer i lover og forskrifter.

Dette må dere ha med i risikovurderingen:

 • Dere skal bruke anerkjente metoder i risikovurderingen, for eksempel
 • Avvik skal være en del av grunnlaget for risikovurderingene. Her skal dere ta med både avvik som har skjedd og avvik dere vurderer som sannsynlige.
 • Dere må beskrive hvordan dere jevnlig skal oppdatere risikovurderinger og handlingsplaner, og hvem som skal gjøre det.

Personalets kompetanse og krav til opplæring

Driftspersonalet skal ha nødvendige kunnskaper, ferdigheter og personlige egenskaper som kreves for oppgavene som skal utføres. Personalet som skal kommunisere med brukere, eller som må sette seg inn i virksomhetens sikkerhetsstyringssystem, skal ha tilstrekkelige språkkunnskaper.

Det er også krav til bemanningen av innretningene:

 • Enkle innretninger kan ha driftspersonale over 16 år.
 • Mer komplekse innretninger skal ha kvalifisert driftspersonale over 18 år.

Kompetansekravene skal utformes som en liste over nødvendige ferdigheter, kunnskap og erfaring som kreves for å drive, kontrollere eller vedlikeholde innretningen trygt og effektivt.

Dette inkluderer:

 • grunnleggende kunnskap om den aktuelle innretningen, inkludert funksjon, oppsett, drift og vedlikehold
 • kunnskap om sikkerhetsprosedyrer og krav for innretningen, inkludert fareidentifikasjon og risikohåndtering
 • kompetanse i førstehjelp og redning, inkludert opplæring i livreddende førstehjelp og evakuering
 • teknisk kompetanse, inkludert forståelse av relevant utstyr og teknologi som brukes i innretningen
 • evnen til å lese og forstå tekniske manualer og prosedyrer
 • kommunikasjonsferdigheter og evne til å samarbeide med andre medlemmer av personalet og besøkende

Bruk gjerne denne malen for å lage en kompetanseoversikt. Word-symbol

Beredskapsplaner for nødsituasjoner

Beredskapsplanen bør inkludere en detaljert oversikt over førstehjelps- og redningsutstyr og hvor det er plassert. Da er det nødvendige utstyret raskt tilgjengelig i en nødsituasjon. I tillegg må personalet få opplæring i hvordan de bruker dette utstyret, slik at de kan handle raskt og effektivt.

Beredskapsplanen bør inneholde disse elementene:

 • Risikovurdering: Beredskapsplanen bør inneholde en vurdering av de potensielle risikoene som kan oppstå i innretningen, og hvordan dere kan håndtere dem.
 • Varslingsprosedyrer: Det bør være klare prosedyrer for hvordan dere varsler både internt og eksternt i en nødsituasjon.
 • Evakueringsplan: Beredskapsplanen bør inneholde en detaljert plan for hvordan dere skal evakuere besøkende og ansatte fra den enkelte innretningen.
 • Førstehjelp og redning: Det bør være klare prosedyrer og opplæringskrav for ansatte som skal kunne gi førstehjelp eller redde personer som er i fare.
 • Kommunikasjonsutstyr: Beredskapsplanen bør ha en oversikt over kommunikasjonsutstyr som er tilgjengelig, og hvordan dere skal bruke det. Utstyret må også tydelig merkes.
 • Øvelser og evaluering: Rutiner for å planlegge og gjennomføre regelmessige øvelser bør inkluderes, samt hvordan dere skal evaluere og følge opp øvelsene.
 • Tilgjengelig utstyr: Beredskapsplanen bør inneholde en oversikt over førstehjelps- og redningsutstyr, og hvor utstyret er plassert. Utstyret må også tydelig merkes.

Obs! Det er viktig at beredskapsplanen blir jevnlig oppdatert, og at alle ansatte får nødvendig opplæring og trening i å bruke planen.

Tydelige instrukser for drift, kontroll og vedlikehold

Dere må kunne dokumentere at dere har klare og tydelige instrukser for sikker drift, kontroll og vedlikehold av innretningene. Dette er avgjørende for å redusere risikoen for ulykker og skader på gjester og ansatte. For virksomheter med komplekse innretninger kan instruksene være mer omfattende og detaljerte. For virksomheter med enkle innretninger kan instruksene være mer enkle og oversiktlige

Dette må dere dokumentere:

 • Driftsrutiner: Dere må vise at dere har instrukser for sikker drift av fornøyelsesinnretningen, som skal beskrive hvordan innretningen skal drives på en trygg og forsvarlig måte. Instruksene bør blant annet omfatte opplæring av ansatte, regler for gjestenes atferd, sjekklister og prosedyrer for oppstart og avslutning av driftsdagen. Eksempler på driftsrutiner kan inkludere å sjekke at sikkerhetsbryterne fungerer, at skruer og bolter er strammet og at setebeltene fungerer som de skal.
 • Kontrollrutiner: Dere må kunne beskrive hvilke kontroller som skal utføres, og hvordan de skal utføres. Dette inkluderer blant annet daglige, ukentlige og årlige kontroller av mekaniske og elektriske komponenter, samt inspeksjoner av sikkerhetsanordninger. Kontrollrutiner kan innebære å sjekke at alle sikkerhetsfunksjoner fungerer som de skal, og at alt utstyr er i god stand.
 • Vedlikeholdsrutiner: Dere må kunne vise hvilke instrukser for vedlikehold av fornøyelsesinnretningen dere har.  Disse instruksene skal beskrive hva som må gjøres for å opprettholde innretningens sikkerhet og funksjonalitet. Instruksene inkluderer blant annet rutiner for rengjøring, smøring og utskifting av slitedeler. Vedlikeholdsarbeid kan for eksempel være å smøre bevegelige deler, og å bytte ut utslitte eller skadede deler.

Forskjell mellom store og små virksomheter – eksempler

 • En stor fornøyelsespark kan ha instrukser for hver enkelt innretning, samt overordnede instrukser som gjelder for hele parken. Kontrollrutinene kan inkludere daglige sjekklister, ukentlige inspeksjoner og årlige revisjoner av tekniske dokumenter.
 • En mindre virksomhet som driver en enkel karusell kan ha en enkel sjekkliste for daglige kontroller, samt en årlig vedlikeholdsplan som beskriver hva som må gjøres for å holde innretningen i god stand. Instruksene kan også inkludere klare prosedyrer for hva som skal gjøres i tilfelle av avvik eller feil på innretningen.

Generell teknisk dokumentasjon 

Dokumentasjonen med oversikt over tekniske data og driftsdata, journaler over reparasjoner, ombygginger, undersøkelser, prøvinger og kontroller, og rapporter fra disse, er viktig for å sikre at innretningen fungerer som den skal og oppfyller de nødvendige sikkerhetskravene. Dette gjelder både for større og mindre virksomheter.

For større virksomheter vil dokumentasjonen vanligvis være mer omfattende og systematisk organisert enn for mindre virksomheter. Større virksomheter kan ha øremerkede avdelinger eller ansatte som er ansvarlige for å dokumentere og vedlikeholde informasjon om innretningen. Mindre virksomheter kan ha en mer uformell tilnærming til dokumentasjon.

Eksempler på informasjon som bør inkluderes i dokumentasjonen kan omfatte:

 • tekniske spesifikasjoner for innretningen
 • dokumentasjon fra produsenten eller leverandøren, inkludert manualer og instruksjonsbøker
 • journaler over vedlikeholdsarbeid og reparasjoner som er utført på innretningen
 • registreringer over periodiske kontroller og prøvinger som er gjennomført for å sikre at innretningen fungerer som den skal
 • rapporter fra eventuelle undersøkelser som har blitt gjennomført, for eksempel en risikovurdering eller en sikkerhetssjekk

Dokumentasjonen bør være tilgjengelig for alle som er ansvarlige for driften, kontrollen og vedlikeholdet av innretningen, samt for eventuelle tilsynsmyndigheter som ønsker å verifisere at virksomheten oppfyller nødvendige krav.

Dokumenter for teknisk dokumentasjon Word-symbol

Disse Word-dokumentene kan lastes ned og fylles ut og være en del av dokumentasjonen som legges ved i søknaden om driftstillatelse:

Navn på og identifisering av innretning

Tekniske opplysninger om innretningen

Dokumentasjon fra leverandøren

Plan for NTD-kontroll (Non-Destructive Testing/ikke-destruktiv prøving)

Logg-sjekklister for periodisk kontroll (montasje og daglige kontroller)

Logg for vedlikehold

Logg for hovedrevisjoner

Totall-symbol Akseptabelt sikkerhetsnivå

Se tabellen på denne siden for detaljerte dokumentasjonskrav til akseptabelt sikkerhetsnivå for ulike typer fornøyelsesinnretninger.

Tretall-symbol Forsikring og sikkerhetsstillelse

Forsikring

Det er to måter dere kan dokumentere forsikringen på. Dere kan sende oss kopi av polisen på ansvarsforsikringen, eller dere kan laste opp en skriftlig bekreftelse (e-post eller brev) fra forsikringsselskapet. En skriftlig bekreftelse i form av e-post eller brev må inneholde organisasjonsnummeret, dekningsgraden og gyldighetsperioden til virksomheten.

Tivolilovens paragraf 8 sier at virksomheten skal ha forsikring for erstatningsansvar som kan oppstå på grunn av virksomheten.

Obs! Virksomheten må selv sørge for at forsikringen bekrefter at kravet i tivolilovens paragraf 8 er oppfylt.

Forsikringen omfatter selve innretningen, for eksempel om innretningen skulle bli skadet eller ødelagt under bruk eller transport.

For å vise oss at dere har forsikret innretningen på korrekt måte, må dere sende en kopi av forsikringspolisen med søknaden.

Sikkerhetsstillelse

Sikkerhetsstillelse skal være en ekstra sikkerhet for de som skal bruke innretningen. For eksempel dekker sikkerhetsstillelse kostnader til erstatning dersom noen skader seg når de bruker innretningen. Da er det dekning for tapet selv om forsikringen ikke gjelder.

Når dere søker om driftstillatelse må dere melde fra til forsikringsselskapet deres om dette.

Forsikringsselskapets skjema for bevis på sikkerhetsstillelsen. Skjemasymbol

Dette vil være tilstrekkelig dokumentasjon.

Forsikringsselskapet er forpliktet til å gi sikkerhetsstillelse for virksomheten helt til de eventuelt varsler oss om at sikkerhetsstillelsen er opphørt. Sikkerhetsstillelse gis til søkerens bedrift, og ikke spesifikt for hver innretning.

Firetall-symbol Foto

Dere skal sende inn foto som gjør at vi tydelig ser hvilken fornøyelsesinnretning dere ønsker driftstillatelse for. Da kan vi forstå hvilken innretning dere søker om. 

Bildene skal være:

 • oversiktsbilder som viser helheten
 • bilder som viser hoveddelene av innretningen, som banen, vogner og viktige kjennetegn.

Det er viktig at dette er foto av akkurat den innretningen dere søker om. Et bilde av en tilsvarende innretning fra for eksempel en katalog eller en internettside, er ikke tilstrekkelig.

Det er imidlertid unntak. Det er når dere har en teknisk tegning eller designtegning av en innretning. 

For gokart, skinnegående innretninger på bane og andre lignende innretninger som består av både bane og kjøretøy, må vi ha bilder av både banen og kjøretøyene. Det er også viktig at dere sender bilder av sikkerhetskomponenter i enkelte innretninger. 

For hoppeslott og oppblåsbare sklier må dere sende inn foto av CE-merkingen på viften og viftens tilbakeslagsventil.

Hvor lang tid tar det å få en driftstillatelse?

Når du har levert en komplett søknad, skal du få tillatelse eller avslag så snart som mulig, og senest innen fire uker. Med «komplett søknad» mener vi et korrekt utfylt søknadsskjema, med tilstrekkelig og riktig dokumentasjon vedlagt. Se også spørsmålet «Hva slags dokumentasjon …?»

Vi vurderer dokumentasjonen som er sendt inn. Da har vi begynt å behandle søknaden. På bakgrunn av dette kan vi svare på om det er noe som mangler – eller om dokumentasjonen er komplett.

Hvis vi må be om dokumentasjon etter at du har sendt søknaden i søknadskjemaet, er det ditt ansvar å levere dette så raskt som mulig. Du kan bidra til raskere behandling av søknaden ved å

 • sette deg godt inn i kravene til den som skal drive en fornøyelsesinnretning så du forstår hva vi ber om
 • sende det vi ber om samlet
 • ikke sende mer enn vi ber om
 • svare raskt hvis vi ber om mer eller annen dokumentasjon

Merk at saksbehandlingstiden ikke starter før du har sendt all dokumentasjon som kreves.

Saksbehandlingstiden er kortest i lavsesong, altså om høsten og vinteren.

Søk i god tid før dere planlegger å åpne. Prosessen tar ofte lenger tid enn søkeren tror, siden svært mange sender mangelfull dokumentasjon i første omgang.

Må jeg betale søknadsgebyr og årsgebyr?

Gebyra i tabellen under er frå gebyrforskrift for fornøyelsesinnretninger, fastsett av Samferdselsdepartementet. ekstern lenke-symbol

Årsgebyr 2024

Fornøyelsesinnretning

Pris

Gebyrklasse 1, liten innretning 3.810,–
Gebyrklasse 2, medium innretning 7.600,–
Gebyrklasse 3, stor innretning 17.190,–
Gebyrklasse 4, ekstra stor innretning 22.660,–

Dei som har driftsløyve per 1. januar skal betale for inneverande år. Dermed blir fristen for å levere inn driftsløyve 31. desember. Lever gjerne inn driftsløyvet så snart det er avklart at innretninga ikkje skal bli brukt det kommande året. Då kan vi oppdatere registera våre i god tid.

Om du leverer inn driftsløyvet, må du søkje på nytt om du vil ta ho i bruk igjen seinare. Ein søknad fører med seg søknadsgebyr.

Finn ut hvilken gebyrklasse som skal brukes.

Jeg har søkt om tillatelse. Hva skjer nå?

Når du har søkt om driftstillatelse for en fornøyelsesinnretning, får saken din tildelt en saksbehandler. Denne vurderer først om søknaden ser ut til å ha korrekt innhold. Erfaringen vår er at mange mangler en del i første omgang.

Hvis du får beskjed om at det trengs mer dokumentasjon, må du overholde fristen. Vi pleier å sende ut et varsel om avslag med svarfrist på fire uker før et eventuelt avslag sendes ut.

Når du har levert all dokumentasjonen som kreves, vurderer saksbehandleren om den er god nok. I noen tilfeller tar saksbehandleren igjen kontakt med deg for å få utdypet eller presisert mangler som først ble tydelige da saksbehandleren gikk gjennom dokumentasjonen grundigere.

Ta kontakt med SJT på e-post tidlig hvis du har spørsmål: post@sjt.no

Hvis du har et saksnummer, bør du bruke det i emnefeltet i e-posten.

Hvordan får jeg kontakt med min saksbehandler?

Har du sendt oss en søknad om driftstillatelse og ønsker å snakke med din saksbehandler?

Kontakt oss på e-post. epostsymbol.svg

Hvilke regler gjelder for fornøyelsesinnretninger?

Du trenger driftstillatelse for innretninger som tilbys publikum. Publikum betyr alle personer utenom egen familie.

Tivoliforskriften stiller en rekke krav til driften av en fornøyelsesinnretning. Kravene stilles for at publikum skal kunne bruke innretningen basert på et akseptabelt sikkerhetsnivå. Alle kravene i forskriften må oppfylles for at du skal få innvilget driftstillatelse. I tillegg til å oppfylle tekniske og driftsmessige krav, må du også ha forsikring og sikkerhetsstillelse for erstatningsansvar.

Du som søker om driftstillatelse har selv ansvaret for sikker montering, drift, vedlikehold, teknisk kontroll fra et uavhengig inspeksjonsorgan og kontroll på risikoen med innretningen. Gjennom søknadsprosessen skal du sannsynliggjøre at du kan drive en innretning med et akseptabelt sikkerhetsnivå.

Det er forbudt å drive fornøyelsesinnretning uten driftstillatelse.Ikon for stans eller virkemidler

Å drive fornøyelsesinnretning uten driftstillatelse er i strid med tivolilovens §6.

Om avslag på søknaden.

Vi avslår en søknad hvis den ikke viser at innretningen er trygg eller at søkeren kan drive sikkert. Disse kravene er strenge for at publikum skal være trygge på at de ikke risikerer liv og helse ved å bruke fornøyelsesinnretningen deres.

Vi har erfart at de fleste avslag gis fordi man ikke kan dokumentere at innretningen er trygg eller sikker. Derfor er det viktig at du som skal skaffe en innretning, må sette deg inn i standarden som innretningen er bygget i overensstemmelse med.

Vi setter en svarfrist hvis vi ber om mer eller annen dokumentasjon. Vi pleier å sende ut et varsel om avslag med svarfrist på fire uker før et eventuelt avslag sendes ut.

Se her hvordan du kan klage på et avslag.