Akseptabelt sikkerhetsnivå for fornøyelsesinnretninger

Tabellen under viser hva dere som virksomhet må sende inn som dokumentasjon på akseptabelt sikkerhetsnivå når dere søker om driftstillatelse.

Tabellen under viser de vanligste løpene for dokumentasjon på akseptabelt sikkerhetsnivå når dere sender inn søknader om driftstillatelse. Tabellen forutsetter at de vanligste anerkjente standardene er brukt, men det fins også flere. Det er også andre muligheter for å dokumentere akseptabelt sikkerhetsnivå. Mer informasjon om dette er under tabellen.

Anerkjente og relevante standarder for ulike innretningstyper

Se europeiske standarder for fornøyelsesinnretninger som kan kjøpes fra Standard Norge.

Dokumentasjon på akseptabelt sikkerhetsnivå

Fargekoder

  Må leveres
  Må leveres i noen tilfeller (forklaring i cellen)

 

Hoppeslott og oppblåsbar sklie

Innretning

Erklæring om samsvar med en relevant og anerkjent standard

Rapport fra førstegangs-
godkjenning/
innvielses-
inspeksjon etter relevant og anerkjent standard

Rapport fra årlig inspeksjon, etter relevant og anerkjent standard, under 12 måneder siden

Foto av CE-merket på vifter og av tilbakeslags-
ventiler

Rapport fra 3-årig praktisk sklitest,
etter anerkjent standard, under 3 år siden

Hoppeslott og oppblåsbar sklie,
ny

Kan være fra produsenten, leverandøren/
importøren eller et inspeksjons-organ.

 

 

Kan fotograferes av søkeren selv.

 

Hoppeslott og oppblåsbar sklie, brukt

Kan være fra produsenten, leverandøren/
importøren eller et inspeksjons-organ.

 

Kan gjøres av søkeren selv (med dagens regelverk).

Kan fotograferes av søkeren selv.

 

Vannrutsjebane

Innretning

Erklæring om samsvar med en relevant og anerkjent standard

Rapport fra førstegangs-
godkjenning/
innvielses-
inspeksjon etter relevant og anerkjent standard

Rapport fra årlig inspeksjon, etter relevant og anerkjent standard, under 12 måneder siden

Foto av CE-merket på vifter og av tilbakeslags-
ventiler

Rapport fra 3-årig praktisk sklitest,
etter anerkjent standard, under 3 år siden

Vannrutsjebane, ny

 

Må utføres av uavhengig inspeksjons-organ.

 

 

Må utføres av produ-senten eller et uav-hengig inspeksjons-organ.

Vannrutsjebane, brukt

 

Rapporten kan være fra byggeår. Alle endringer skal være inspiserte med innvielses-inspeksjoner. Samlet må rapportene dekke inn-retningen slik den er i dag. Innvielses-inspeksjonen skal utføres av uavhengig inspeksjons-organ.

Må utføres av uavhengig inspeksjons-organ.
(Kravet kan frafalles dersom dere sender inn en rapport fra innvielses-inspeksjon utført for mindre enn 12 måneder siden. Forut-setningen er at inspeksjonen er fullstendig og dekker hele innretningen.)

 

Må utføres av produ-senten eller et uav-hengig inspeksjons-organ.

Tivoliinnretning

Tivoliinnretninger er berg-og-dal-bane, bungee-katapult, bungee-trampoline, båt, flyvende teppe, frittkjørende innretning på bane, gravitetstårn, karusell, pariserhjul, pendel, radiobilbane, simulator, skinnegående innretning, tømmerrenne eller vannopplevelse.

Innretning

Erklæring om samsvar med en relevant og anerkjent standard

Rapport fra førstegangs-
godkjenning/
innvielses-
inspeksjon etter relevant og anerkjent standard

Rapport fra årlig inspeksjon, etter relevant og anerkjent standard, under 12 måneder siden

Foto av CE-merket på vifter og av tilbakeslags-
ventiler

Rapport fra 3-årig praktisk sklitest,
etter anerkjent standard, under 3 år siden

Tivoliinnretning, ny

 

Må utstedes av uavhengig inspeksjons-organ. For NS-EN 13814:2019 vil det si «før bruk»-rapporten.

 

 

 

Tivoliinnretning, brukt

 

Rapporten kan være fra byggeår, og for NS-EN 13814:2019 vil det si «før bruk»-rapporten. Alle endringer skal være inspiserte med inn-vielses-inspeksjoner. Samlet må rapportene dekke inn-retningen slik den er i dag. Innvielses-inspeksjonen skal utføres av uavhengig inspeksjons-organ.

Må utføres av uavhengig inspeksjons-organ.
(Kravet kan frafalles dersom dere sender inn en rapport fra innvielses-inspeksjon utført for mindre enn 12 måneder siden. Forut-setningen er at  inspek-sjonen er fullstendig og dekker hele innretningen.)

 

 

Høydepark eller zipline

Innretning

Erklæring om samsvar med en relevant og anerkjent standard

Rapport fra førstegangs-
godkjenning/
innvielses-
inspeksjon etter relevant og anerkjent standard

Rapport fra årlig inspeksjon, etter relevant og anerkjent standard, under 12 måneder siden

Foto av CE-merket på vifter og av tilbakeslags-
ventiler

Rapport fra 3-årig praktisk sklitest,
etter anerkjent standard, under 3 år siden

Høydepark eller zipline, ny

 

Må utstedes av type-A-uavhengig inspeksjons-organ.

 

 

 

Høydepark eller zipline, brukt

 

Rapporten kan være fra byggeår. Alle endringer skal være inspiserte med inn-vielses-inspeksjoner. Samlet må rapportene dekke inn-retningen slik den er i dag. Innvielses-inspeksjonen må utføres av type-A-uavhengig inspeksjons-organ.

Må utføres av uavhengig inspeksjons-organ.
Den årlige inspeksjonen kan være utført for inntil 15 måneder siden.
(En inn-vielses-inspeksjon som er utført for under 12 måneder siden, kan erstatte en årlig kontroll. Forutsetningen er at inspek-sjonen er fullstendig og dekker hele innretningen.)

 

 

Gokartbane

Innretning

Erklæring om samsvar med en relevant og anerkjent standard

Rapport fra førstegangs-
godkjenning/
innvielses-
inspeksjon etter relevant og anerkjent standard

Rapport fra årlig inspeksjon, etter relevant og anerkjent standard, under 12 måneder siden

Foto av CE-merket på vifter og av tilbakeslags-
ventiler

Rapport fra 3-årig praktisk sklitest,
etter anerkjent standard, under 3 år siden

Gokartbane, ny

Alle karter skal ha erklæring, normalt fra produsent eller importør. Kartene skal være CE-merket.

Inspeksjon av banen må utføres av uavhengig inspeksjons-organ. Se «Detaljert informasjon om gokart» under tabellen.

 

 

 

Gokartbane, brukt

Alle karter skal ha erklæring, normalt fra produsent eller importør. Kartene skal være CE-merket.

 

Inspeksjon av alle kartene og banen må utføres av uavhengig inspeksjons-organ. Se «Detaljert informasjon om gokart» under tabellen.

 

 

Bob-bane

Innretning

Erklæring om samsvar med en relevant og anerkjent standard

Rapport fra førstegangs-
godkjenning/
innvielses-
inspeksjon etter relevant og anerkjent standard

Rapport fra årlig inspeksjon, etter relevant og anerkjent standard, under 12 måneder siden

Foto av CE-merket på vifter og av tilbakeslags-
ventiler

Rapport fra 3-årig praktisk sklitest,
etter anerkjent standard, under 3 år siden

Bob-bane, ny

Alle bober skal ha erklæring, normalt fra produsent eller importør. Ta kontakt hvis dere trenger veiledning.

Gjelder både bober og banen. Må utføres av uavhengig inspeksjons-organ.

 

 

 

Bob-bane, brukt

Alle bober skal ha erklæring, normalt fra produsent eller importør. Ta kontakt hvis dere trenger veiledning.

Gjelder både bober og banen. Rapporten kan være fra byggeår. Alle endringer skal være inspiserte med innvielses-inspeksjoner. Samlet må rapportene dekke innretningen slik den er i dag. Innvielses-inspeksjonen skal utføres av uavhengig inspeksjons-organ.

Gjelder både bob og bane. Må utføres av uavhengig inspeksjons-organ.
(Kravet frafalles dersom dere sender inn en rapport fra innvielses-inspeksjon utført for mindre enn 12 måneder siden.) Forut-setningen er at innvielses-rapporten er fullstendig og inspiserer både banen og alle bobene.)

 

 

Rodelbane

Innretning

Erklæring om samsvar med en relevant og anerkjent standard

Rapport fra førstegangs-
godkjenning/
innvielses-
inspeksjon etter relevant og anerkjent standard

Rapport fra årlig inspeksjon, etter relevant og anerkjent standard, under 12 måneder siden

Foto av CE-merket på vifter og av tilbakeslags-
ventiler

Rapport fra 3-årig praktisk sklitest,
etter anerkjent standard, under 3 år siden

Rodelbane, ny

Alle vogner skal ha erklæring, normalt fra produsent eller importør. Ta kontakt hvis dere trenger veiledning.

Gjelder både vogner og banen. Må utføres av uavhengig inspeksjons-organ.

 

 

 

Rodelbane, brukt

Alle vogner skal ha erklæring, normalt fra produsent eller importør. Ta kontakt hvis dere trenger veiledning.

Gjelder både vogner og banen. Rapporten kan være fra byggeår. Alle endringer skal være inspiserte med innvielses-inspeksjoner. Samlet må rapportene dekke inn-retningen slik den er i dag. Innvielses-inspeksjonen skal utføres av uavhengig inspeksjons-organ.

Gjelder både vogner og banen.
Må utføres av uavhengig inspeksjons-organ. (Kravet kan frafalles dersom dere sender inn en rapport fra innvielses-inspeksjon utført for mindre enn 12 måneder siden. Forut-setningen er at innvielses-rapporten er fullstendig og inspiserer både banen og alle vognene.)

 

 

Detaljert informasjon om gokart

Det er vanlig at som anerkjent standard brukes NS-EN 16230-1:2013 for kartene og NS-EN 16230-2:2016 for banen. Denne standarden stiller ikke eksplisitte krav til den tekniske inspeksjonen, verken ved innvielse eller årlig. Vi forventer at rapportene fra inspeksjonene inneholder alle sjekker som er sikkerhetskritiske, både for kartene og banen. Vi forventer også at alle kartene blir funksjonstestet og omtalt individuelt i rapporten. De uavhengige inspeksjonsrapportene må tydelig konkludere på om hver enkelt kart og banen er trygg for videre bruk innen fornøyelsesformålet.

Inspeksjonsorganet må selv vurdere hvilke sjekker som er sikkerhetskritiske for denne innretningen, men vi ønsker å veilede og foreslår følgende sjekkpunkter, som er basert på standarden:

  • Karter

    • Punktene listet i tabell 5 i kapittel 8 i del 1 av gokartstandarden (NS-EN 16230-1:2013), med unntak av de tre siste sjekkpunktene: 7.15, 7.16 og 7.17. Dette skal gjennomføres som en enkel visuell sjekk eller funksjonstest. Merk at den siste kolonnen med overskrift «Verification method» er ikke relevant for denne tekniske inspeksjonen.
  • Bane

    • Kapittel 8 i del 2 av gokartstandarden (NS-EN 16230-2:2016).

Alternativer – andre standarder enn NS-EN

I tabellen over er det tatt utgangspunkt i at innretningene er bygd etter de vanligste anerkjente standardene, som er NS-EN-standardene. Imidlertid fins det andre standarder, som også er anerkjente. Les mer om dette på denne siden. Ta gjerne kontakt med oss dersom dere har spørsmål til hvordan dere skal dokumentere akseptabelt sikkerhetsnivå hvis innretningen er bygd etter mindre vanlige standarder.

Alternativer – andre dokumenter enn skissert i tabellen

Det vanligste er at dere sender inn dokumentene som nevnt i tabellen for å dokumentere at innretningen er bygd i samsvar med en relevant og anerkjent standard. Det er mulig at andre dokumenter kan dokumentere et akseptabelt sikkerhetsnivå.  Det er også mulig å få driftstillatelse hvis dere kan dokumentere at sikkerhetsnivået er tilsvarende som i en anerkjent standard. Dessuten kan også flere standarder kombineres. Ta kontakt med oss dersom dere ønsker å dokumentere akseptabelt sikkerhetsnivå ved å levere et annet sett dokumenter enn de som er skissert i tabellen over, og dere ønsker mer veiledning.

Vi kan kontaktes på post@sjt.no eller 22 99 59 00 (klokka 09–15).