Årlig uavhengig teknisk kontroll

Vi ønsker med denne veilederen å gi deg som driver fornøyelsesinnretninger en innføring i kravet til gjennomføring av årlige uavhengige tekniske kontroller.