Se filmen om teknisk kontroll

Våre fagfolk forklarer hvorfor og hvordan årlig teknisk kontroll skal gjennomføres.

Se veilederen om årlig uavhengig teknisk kontroll.