Oppblåsbare innretninger

For oppblåsbare innretninger er det ikke krav om at inspeksjonsorganet skal være uavhengig.

Publisert: 23.06.2021 – Endret: 23.06.2021

Forskriften § 2-13 andre ledd gjør unntak fra kravet om uavhengighet for kontroll av oppblåsbare innretninger. Dette betyr at virksomheten kan velge å la en ansatt med tilstrekkelig kompetanse gjennomføre og rapportere kontrollen.