Framgangsmåte

Framgangsmåte og innhold i en teknisk kontroll skal følge reglene i en relevant standard.

Det finnes ulike anerkjente standarder for de forskjellige innretningstypene. Standardene beskriver en rekke krav til innretningene, deriblant krav ved utforming, sikkerhet, drift og vedlikehold av innretningen. Standardene forteller også hva som skal kontrolleres på årlig uavhengig teknisk kontroll og hva rapporten fra kontrollen skal inneholde.

På nettsiden til Standard Norge kan du kjøpe standardene vi henviser til. Standardene oppdateres regelmessig, og det er lurt å følge med på om du har siste versjon.

Det er viktig at du har lest innholdet i veilederen så langt for å kunne bruke tabellen nedenfor, da den refererer til begreper som allerede har blitt forklart i tidligere kapitler av veilederen. I tabellen har vi vist til standarder for de ulike innretningstypene som kan benyttes som underlag for årlig uavhengig kontroll. Vi bemerker at dette er forslag på anerkjente standarder og at det finnes flere standarder som kan benyttes for de ulike innretningstypene. Er du i tvil om hvilken standard som gjelder for din innretning, kan du ta kontakt med produsent eller leverandør eller ta kontakt med oss.

Innretningstype: Krav til uavhengighet hos inspektør: Anerkjente standarder for uavhengig kontroll av innretningen:
Vannrutsjebaner Inspeksjonsorgan kat. A eller B (for vannrutsjebane type 1 og 2, også kategori C).

NS-EN 1069

NS-EN ISO 17020

Zipliner og klatreparker Oppgir kat. A, B eller C, det vil si fritt valg.

NS-EN 15567

NS-EN ISO 17020

Tivoli og fornøyelsesparker

Kun krav til uavhengighet, ikke spesifisert kategori.

Det betyr fritt valg av inspeksjonsorgan kat. A, B eller C.

NS-EN 13814

NS-EN ISO 17020

Oppblåsbare innretninger Stiller ingen krav til uavhengighet, ref. forskriftens § 2-13 andre ledd.

NS-EN 14960

NS-EN ISO 17020

Gokart, generell

Ingen krav til uavhengighet, men forskriftens § 2-13 krever uavhengighet.

Betyr fritt valg av inspeksjonsorgan kat. A, B eller C.

NS-EN 16230

NS-EN ISO 17020

Gokart, benyttet i fornøyelsesparker

Kun krav til uavhengighet, ikke spesifisert kategori.

Det betyr fritt valg av inspeksjonsorgan kat. A, B eller C.

NS-EN 13814

NS-EN ISO 17020

Øvrige Dersom innretningen din ikke passer inn i noen av de nevnte typene, er det sannsynlig at den kan kontrolleres etter de samme definisjonene som «tivoli og fornøyelsesparker».

Dokumentasjon på gjennomført kontroll (krav til innholdet i rapporten)

Standardene for de ulike innretningstypene definerer kravene til rapporten, men vi har allikevel forsøkt å oppsummere hva som minimum bør være inkludert i en rapport. Vi forventer at den som utfører inspeksjonen konkluderer med om innretningen er sikker for videre bruk, for eksempel som å bekrefte at sikkerhetskritiske mangler er utbedret.  Det vi ser etter i en slik rapport er for eksempel at den som har gjennomført kontrollen tar ansvar for kontrollen som er gjennomført, og at uavhengighet og kompetanse til å utføre kontrollen innretningen er tydelig. I tillegg bør det fremgå tydelig hvilken standard som er fulgt.

Det vi etterspør som et minimum av dokumentasjon på gjennomført kontroll er

 • hvem som har gjennomført kontrollen
 • hvilken virksomhet hun/han er ansatt i
 • dato for gjennomføring av kontrollen
 • hvilken innretning som er kontrollert med referanse til SJTs innretningsnummer
 • navn på oppdragsgivers virksomhet
 • hvilken standard som er lagt til grunn for kontrollen
 • resultatene av den årlig uavhengige tekniske kontrollen med beskrivelse av hva som er kontrollert og hvordan
 • hvilke feil som eventuelt er funnet og at disse har blitt rettet, og
 • inspektørens bekreftelse på utbedring av mangler, hvis det var mangler på inspeksjonstidspunktet

Vi i SJT kan be om mer dokumentasjon hvis det er nødvendig. Vi understreker at eksempelet viser hva en rapport minimum bør inneholde, men det er opp til inspektøren å sørge for at kravene til rapporter fra den aktuelle standarden er oppfylt.

Hvem skal du kontakte for å få gjennomført årlig uavhengig teknisk kontroll?

Vi i SJT får ofte spørsmål om vi kan anbefale firmaer som gjennomfører årlig uavhengig teknisk kontroll.  Vi kan ikke gi deg råd om hvem du skal kontakte for å få gjennomført kontrollen. Dette kan gi konkurransefortrinn eller være konkurransevridende. Ta kontakt med andre i bransjen og spør hvilke firmaer de benytter, eller søk informasjon på internett.

Det er viktig at du som bestiller uavhengige kontroller er klar over

 • kompetansekravet til inspektørene
 • kravet til hva som skal kontrolleres
 • hvilke standarder som skal følges
 • kravene til innhold i rapporter

Da kan du følge opp at du får den kontrollen du behøver.