Husk å dokumentere hendelser i påsken

Påsken er travel for de fleste som har en taubane. Mye kan gå galt – eller kunne gått galt. Husk å registrere alt som kunne utviklet seg til en mer alvorlig hendelse for å lære og forbedre dere.

At noe alvorlig skjer i driften, kan gå ut over liv, helse og økonomi. Derfor er det så viktig å registrere når noe skjer. Da kan dere få bedre kontroll på hva som kan gå galt. 

Et typisk eksempel er at snora i snorboksen ryker midt i det bratteste henget. Som regel går det bra, men på glatt underlag kan den uheldige skli bakover i stor fart og skade passasjerene bak, eller skli ut av traseen og treffe et tre, en snøkanon eller et fundament. Om snorbrudd skjer jevnlig kan det bety at dere må bytte snorene i snorboksene oftere, kanskje også oftere enn leverandørens beskrivelse.

Gode rutiner hindrer større ulykker

Før en alvorlig ulykke inntreffer, har det nesten alltid skjedd mange hendelser. Hvis noe nesten har skjedd, kan det gjerne skje på ordentlig neste gang.

Det hjelper ikke bare å legge merke til at noe nesten skjedde – og være glad for at det ikke ble noe. Dette er viktig erfaring som dere må dele internt. Og dere må sjekke om det er behov for nye rutiner for å hindre dette til neste gang.

Få med hele arbeidsstokken på en påskedugnad

Et godt «påskeforsett» er å få med hele arbeidsgjengen på å registrere alt som «nesten kunne gått galt». Etter påske kan dere i ro og mak gå gjennom alle notatene og sjekke om dere må endre noe for å unngå at noe alvorlig skjer i deres anlegg neste sesong.

Husk at dere må skrive ned hvorfor dere endrer noe eller legger til en ny rutine. Det er ikke sikkert dere husker det – eller at det er de samme folka som skal gjøre jobben neste gang. Hvis ikke man forstår hvorfor noe er en rutine, er sannsynligheten større for at man hopper over rutinen eller utfører den feil.

Vil dere lese mer om å identifisere farer?

Veileder om fareidentifisering for skitau

Veileder om fareidentifisering for skitrekk

Veileder om fareidentifisering for stolheis

Veileder om uønskede hendelser