Høringsuttalelser og innspill

Høringsuttalelser og innspill fra Statens jernbanetilsyn om sunn konkurranse på like vilkår i jernbanemarkedet.

2024

Foreløpig innspill til EU-direktiv om intermodal godstransport PDF-symbol (januar 2024)

2023

Høringsinnspill til forslag til endringer i jernbaneforskriften PDF-symbol (desember 2023)

Innspill til Samferdselsdepartementets rapport om kartlegging av organisatoriske og styringsmessige utfordringer i jernbanesektoren PDF-symbol (september 2023)

Høringsinnspill til transportvirksomhetenes svar på Nasjonal transportplan 2025–2036 PDF-symbol (juli 2023)

2022

Innspill til rapporter fra Bane NOR om nye infrastrukturavgifter PDF-symbol (september 2022)

2021

Høringsuttalelse til KVU Hovedbanen Nord PDF-symbol (mai 2021)

2020

Høringsinnspill – utkast til nye jernbaneforskrifter PDF-symbol (september 2020)

Høringsuttalelse til KVU Godsterminalstruktur i Oslofjordområdet PDF-symbol (september 2020)

2018

Endringer i jernbaneloven jernbaneundersøkelsesloven og yrkestransportloven – den fjerde jernbanepakken PDF-symbol (oktober 2018)

2017

Forslag til endring av yrkestransportforskriften og ny forskrift om billettering ved jernbanetransport PDF-symbol (november 2017)

Avtale om sportilgang og bruk av tjenester PDF-symbol (november 2017)

Bane NORs forslag om endringer i ytelsesordningen PDF-symbol (september 2017)

Implementeringsplan for infrastrukturavgifter PDF-symbol (juni 2017)

2015

Ny jernbaneforskrift og lisensforskrift PDF-symbol (mai 2015)

2014

Reform av jernbanen PDF-symbol (mai 2014)

2013

EU-kommisjonens forslag til jernbanepakke IV PDF-symbol (mars 2013)

2012

Utredning av overføring av driftsansvaret for jernbanegodsterminaler PDF-symbol (juni 2012)

Rapport fra SDs arbeidsgruppe om videre utvikling av norsk jernbane PDF-symbol (januar 2012)

2011

Forslag til direktiv om opprettelse av felles europeisk jernbaneområde (omarbeiding)   PDF-symbol (januar 2011)

Høringsuttalelser om Bane NORs Network Statement

Bane NORs Network Statement 2025 PDF-symbol

Bane NORs Network Statement 2024 PDF-symbol

Bane NORs Network Statement 2023 PDF-symbol

Bane NORs Network Statement 2022 PDF-symbol

Bane NORs Network Statement 2020 PDF-symbol

Bane NORs Network Statement 2019 PDF-symbol

Jernbaneverkets Network Statement 2017 PDF-symbol

Jernbaneverkets Network Statement 2016 PDF-symbol

Jernbaneverkets Network Statement 2015 PDF-symbol

Jernbaneverkets Network Statement 2014 PDF-symbol

Jernbaneverkets Network Statement 2013 PDF-symbol

Jernbaneverkets Network Statement 2012 PDF-symbol