Høringsuttalelser og innspill

Høringsuttalelser og innspill fra Statens jernbanetilsyn om sunn konkurranse på like vilkår i jernbanemarkedet.

Publisert: 15.02.2021   Endret: 13.10.2021

2021

Høringsuttalelse til KVU Hovedbanen Nord PDF-symbol (mai 2021)

2020

Høringsinnspill – utkast til nye jernbaneforskrifter PDF-ikon (september 2020)

Høringsuttalelse til KVU Godsterminalstruktur i Oslofjordområdet PDF-ikon (september 2020)

2018

Endringer i jernbaneloven jernbaneundersøkelsesloven og yrkestransportloven – den fjerde jernbanepakken PDF-ikon (oktober 2018)

2017

Forslag til endring av yrkestransportforskriften og ny forskrift om billettering ved jernbanetransport PDF-ikon (november 2017)

Avtale om sportilgang og bruk av tjenester PDF-ikon (november 2017)

Bane NORs forslag om endringer i ytelsesordningen PDF-ikon (september 2017)

Implementeringsplan for infrastrukturavgifter PDF-ikon (juni 2017)

2015

Ny jernbaneforskrift og lisensforskrift PDF-ikon (mai 2015)

2014

Reform av jernbanen PDF-ikon (mai 2014)

2013

EU-kommisjonens forslag til jernbanepakke IV PDF-ikon (mars 2013)

2012

Utredning av overføring av driftsansvaret for jernbanegodsterminaler PDF-ikon (juni 2012)

Rapport fra SDs arbeidsgruppe om videre utvikling av norsk jernbane PDF-ikon (januar 2012)

2011

Forslag til direktiv om opprettelse av felles europeisk jernbaneområde (omarbeiding) PDF-ikon (januar 2011)

Network Statement

Bane NORs Network Statement 2023 PDF-symbol

Bane NORs Network Statement 2022 PDF-ikon

Bane NORs Network Statement 2020 PDF-ikon

Bane NORs Network Statement 2019 PDF-ikon

Jernbaneverkets Network Statement 2017 PDF-ikon

Jernbaneverkets Network Statement 2016 PDF-ikon

Jernbaneverkets Network Statement 2015 PDF-ikon

Jernbaneverkets Network Statement 2014 PDF-ikon

Jernbaneverkets Network Statement 2013 PDF-ikon

Jernbaneverkets Network Statement 2012 PDF-ikon