Ny taubaneforskrift gjelder fra 1. juli

Det er ikke lenger et krav om at driftsleder er sertifisert av Statens jernbanetilsyn.

Publisert: 21.12.2022 – Endret: 28.03.2023

Endringen om driftsleder innebærer at det er tatt inn tydeligere krav til driftsleder i forskriften. I tillegg vil nettsidene våre ha veiledninger om hva som forventes av kompetanse for driftsledere for de enkelte taubanetypene. Veiledningene finner du her.

En annen viktig endring i forskriften er en bestemmelse om hva som anses som akseptabelt sikkerhetsnivå for en taubane. Dette vil få betydning for taubaner med driftstillatelse fra før 2004 (da taubanedirektivet ble gjennomført).