Kompetansebehov for driftsledere

Driftsledere for taubanevirksomheter skal ha de nødvendige kunnskaper, ferdigheter, erfaring og personlige egenskaper for oppgavene som skal utføres.

Krav til myndighet og kompetanse for driftsledere i taubanevirksomheter står i taubaneloven og taubaneforskriften. En driftsleder skal ha de nødvendige kunnskaper, ferdigheter, erfaring og personlige egenskaper for oppgavene som skal utføres. Driftslederens oppgave er å gjennomføre forsvarlig drift og vedlikehold av anlegget.

Kompetansekrav til driftslederen som virksomheten vurderer å være dekkende, skal stå i virksomhetens sikkerhetsstyringssystem.

Veiledere om kompetansekrav til driftslederen

Den enkelte taubanevirksomhet må ta stilling til hva som er nødvendig kompetanse for driftsleder i sin virksomhet. For å gi taubanevirksomhetene et godt grunnlag for å vurdere hva en driftsleder bør kunne, har vi utarbeidet veiledere til kompetansekrav for driftsledere for de enkelte taubanetyper, som virksomhetene kan legge til grunn.

Kompetansebehov for driftsleder – skitau

Kompetansebehov for driftsleder – skitrekk

Kompetansebehov for driftsleder – stolheis og småkabinbaner

Kompetansebehov for driftsleder – kabelbane

Kompetansebehov for driftsleder – totausbane

Fant du det du lette etter?

Tilbakemelding om innholdet på denne siden.
Det oppstod en feil under henting av captcha-bilde