Statens Jernbanetilsyn logo

Kompetansebehov for driftsledere

Driftsledere for taubanevirksomheter skal ha de nødvendige kunnskaper, ferdigheter, erfaring og personlige egenskaper for oppgavene som skal utføres.

Krav til myndighet og kompetanse for driftsledere i taubanevirksomheter står i taubaneloven og taubaneforskriften. En driftsleder skal ha de nødvendige kunnskaper, ferdigheter, erfaring og personlige egenskaper for oppgavene som skal utføres. Driftslederens oppgave er å gjennomføre forsvarlig drift og vedlikehold av anlegget.

Kompetansekrav til driftslederen som virksomheten vurderer å være dekkende, skal stå i virksomhetens sikkerhetsstyringssystem.

Veiledere om kompetansekrav til driftslederen

Den enkelte taubanevirksomhet må ta stilling til hva som er nødvendig kompetanse for driftsleder i sin virksomhet. For å gi taubanevirksomhetene et godt grunnlag for å vurdere hva en driftsleder bør kunne, har vi utarbeidet veiledere til kompetansekrav for driftsledere for de enkelte taubanetyper, som virksomhetene kan legge til grunn.

Kompetansekrav for driftsleder – skitau PDF-symbol

Kompetansekrav for driftsleder – skitrekk PDF-symbol

Kompetansekrav for driftsleder – stolheis og småkabinbane PDF-symbol

Kompetansekrav for driftsleder – kabelbane PDF-symbol

Kompetansekrav for driftsleder – totausbane PDF-symbol

 

Fant du det du lette etter?

Tilbakemelding om innholdet på denne siden.
Det oppstod en feil under henting av captcha-bilde