SJT-konferansen 2022

Se foredragene fra høstens konferanse på Meet Ullevaal i Oslo.

Topplederprat på SJT-konferansen 2022Gorm Frimannslund, konsernsjef i Bane NOR (f.v.); Erik Ø. Reiersøl-Johnsen, direktør i SJT; Mona Ljunggren, avdelingsdirektør i SJT; Eirik Norman Hansen, konferansier. Foto: Terje Owrehagen, SJT

Presentasjoner

Jernbanedirektoratets rolle og ansvar
Marit Rønning, assisterende jernbanedirektør, Jernbanedirektoratet

Sikringsforskriften og forskrift om nasjonal beredskap
Ida Valen Rukke og Cecilie Hollevik Valderhaug, seniorrådgivere, Statens jernbanetilsyn

Informasjonssikkerhet på jernbanen – sett fra et jernbaneforetak
Andreas Lumbe Aas, direktør sikkerhet og kvalitet, Vy Tog

Samfunnssikkerhet – sikring og nasjonal beredskap
Otto A. Breivik, avdelingsleder samfunnssikkerhet, Bane NOR konsernstab

Menneskelige og organisatoriske faktorer / leverandørstyring
Gunhild Birkeland og Geir-Rune Samstad, senioringeniører, Statens jernbanetilsyn

Sømløs reiseplanlegging og billettering
Camilla Berntzen, fagsjef reiseplanlegging og billettering, Jernbanedirektoratet

Regelverk for overtredelsesgebyr
Therese Motzfeldt, seniorrådgiver, Statens jernbanetilsyn

Overtredelsesgebyr
Jørgen Vangsnes, advokat/partner, Wikborg Rein Advokatfirma AS