Varsle om taubaneulykke og alvorlig taubanehendelse

Alle med driftstillatelse må varsle Statens havarikommisjon umiddelbart om taubaneulykker og alvorlige taubanehendelser.

Illustrasjon for å varsle om uønskede hendelser i taubane.

Telefonnummeret for varsling: 63 89 63 30 telefon-ikon

Når du har varslet om en ulykke eller alvorlig hendelse, vil Statens havarikommisjon vurdere om det er behov for å gjøre noe.

Har det skjedd en ulykke med betydelig personskade?
Da skal du varsle politiet muntlig straks.politisymbol

Varslingsplikten er beskrevet i forskrift om taubaner ekstern lenke-ikon

Å melde fra om uønskede hendelser

Varslingsplikten er ikke det samme som å melde fra om uønskede hendelser. Begge deler er en plikt, men å melde fra om uønskede hendelser omfatter alle typer hendelser, ikke bare taubaneulykker og alvorlige taubanehendelser.

Meld fra om uønskede hendelser i taubaneskjema-ikon

Bekymringsmeldinger fra privatpersoner

Privatpersoner kan melde fra til oss om bekymring etter opplevelser eller om forhold i en fornøyelsesinnretning.

Se mer informasjon på siden «Bekymringsmelding» bekymringsmeldingssymbol