Taubaneforskriften endret fra 1. januar 2024

Plikten til å varsle og rapportere er endret. Statens havarikommisjon har fått en rolle.

Statens havarikommisjon er undersøkende myndighet på taubaneområdet fra 1. januar 2024.

Varsling av taubaneulykker og alvorlige taubanehendelser skal skje til Statens havarikommisjon – ikke til Statens jernbanetilsyn.

Rapportering av taubaneulykker og alvorlige taubanehendelser skal skje både til Statens jernbanetilsyn og til Statens havarikommisjon.

Les mer om endringen av regelverket hos undersøkelsesmyndigheten Havarikommisjonen.

Les høringsdokumentene fra SJT om endringen av regelverket.