Aktivitetsprogram for jernbane i 2024

Årets aktivitetsprogram ligger ute. Programmet kan endre seg i takt med risikobildet.

Årets prioriteringer

Mange av årets prioriteringer er en fortsettelse av tidligere satsing: Planoverganger medfører fremdeles en høy risiko og blir et av temaene i oppfølgingen av infrastruktur. Fra togselskapene ser vi fremdeles stor variasjon på både kvalitet og kvantitet av rapporter om uønskede hendelser. Å bruke erfaringene fra hendelser er helt grunnleggende for god sikkerhetsstyring, og vi vil følge opp temaet både i veiledning og i tilsyn.

I tillegg kommer vi til å prioritere klimapåvirkning på infrastruktur og digital sikkerhet høyere enn tidligere. Vi ser et behov for å følge opp den økte risikoen for infrastrukturen som ekstremvær kan føre til.

Og vi må ta inn over oss en økt trussel mot digitale løsninger samtidig som digitaliseringen øker. Det betyr at virksomhetene må være ekstra årvåkne og vurdere hvor sårbarhetene deres er, både med tanke på uønskede hendelser og villede handlinger.

I år blir også passasjerrettigheter et tema både for veiledning og tilsynsaktiviteter.

Dynamisk risikobilde

SJT følger sikkerheten på norsk og internasjonal jernbane tett. Vårt risikobilde baserer seg på kvalitative vurderinger av en rekke kilder og statistikk. Bildet kan endre seg i løpet av et år. Vi vurderer jevnlig prioriteringene våre for å kunne jobbe målrettet for å opprettholde en sikker jernbane i Norge.

Aktivitetsprogram 2024 for jernbane