Varsle om ulykke og alvorlig hendelse i fornøyelsesinnretning

Alle med driftstillatelse plikter å varsle oss umiddelbart om ulykker og alvorlige hendelser.

Publisert: 08.09.2022 – Endret: 08.09.2022

Telefonnummer for varsling: 99 23 16 68 telefon-ikon

Da kommer du til avdelingsdirektør Øystein Ravik.

Varselet kan sendes på SMS.

Varslingsplikten kommer i tillegg til plikten til å rapportere hendelsen til oss skriftlig via et skjema, se Rapportere uønskede hendelser i fornøyelsesinnretning.

Vi minner om at ved ulykke med betydelig personskade, skal politiet varsles muntlig straks.

Når du har varslet oss om en ulykke eller alvorlig hendelse vil vi vurdere behov for tiltak. Varselet skal holde oss oppdatert om hendelsen.

Se forskrift om fornøyelsesinnretninger, § 2-5.Varslingsplikt om ulykke og alvorlig hendelse. ekstern lenke-ikon

Bekymringsmeldinger fra privatpersoner

Privatpersoner kan melde fra til oss om bekymring knyttet til opplevelser eller forhold i en fornøyelsesinnretning.

Se mer informasjon på siden «Bekymringsmelding».