Statens Jernbanetilsyn logo

Varsle om ulykke og alvorlig hendelse i fornøyelsesinnretning

Alle med driftstillatelse må varsle oss umiddelbart om ulykker og alvorlige hendelser.

Telefonnummeret vårt for varsling: 99 23 16 68 telefon-ikon
Da kommer du til avdelingsdirektør Øystein Ravik.

Varselet kan sendes på SMS.

Når du har varslet oss om en ulykke eller alvorlig hendelse, vil vi vurdere om det er behov for å gjøre noe.

Har det skjedd en ulykke med betydelig personskade?

Da skal du varsle politiet muntlig straks.

Varslingsplikten er beskrevet i forskrift om fornøyelsesinnretninger ekstern lenke-ikon

Å melde fra om uønskede hendelser

Varslingsplikten er ikke det samme som å melde fra om uønskede hendelser. Begge deler er en plikt, men å melde fra om uønskede hendelser omfatter alle typer hendelser, ikke bare ulykker og alvorlige hendelser.

Meld fra om uønskede hendelser i fornøyelsesinnretningskjema-ikon

Bekymringsmeldinger fra privatpersoner

Privatpersoner kan melde fra til oss om bekymring etter opplevelser eller om forhold i en fornøyelsesinnretning.

Se mer informasjon på siden «Bekymringsmelding» bekymringsmeldingssymbol