Hver dag skjer det noe som kunne endt verre

Forut for de fleste store ulykker ligger en lang rekke småhendelser. For å unngå de store skadene må dere lære av «det som nesten skjedde».

Sommersesongen er i gang. Mange har nye ansatte, nye innretninger og nye rutiner. Dere har jobbet med å forebygge. Nå er tiden inne for å lære av det som kunne gått galt. 

Hver dag ser de som er tettest på en fornøyelsesinnretning ting som nesten kunne gått galt. Har dere en kultur for å snakke om dette? Har dere en kultur for å lære av det som skjer hos dere og unngå at det går skikkelig galt neste gang?

Ikke gjør det vanskelig, men gjør det skikkelig!

Med noen enkle rutiner kan dere sørge for at alle lærer av småfeilene. Så kan dere unngå de store ulykkene som går ut over både publikum og dere. 

Dokumenter med det samme – dagen etter er det glemt. Gjør det enkelt for ansatte å dokumentere og samle hendelser. 

Vurder med det samme om dere kan gjøre noe for å unngå en alvorligere hendelse neste gang. Hvis dere endrer en instruks eller en rutine, bør dere forklare hvorfor. Man tar ofte lett på en rutine hvis man ikke forstår hvorfor den er som den er.

Gjør det trygt å si i fra

Ansatte kan ha kjent til en svakhet ved systemet uten å si ifra. De har kanskje gjort tilpasninger når de selv er på vakt for å unngå at noe skal skje, men andre kjenner ikke til problemet. Da er sikkerheten avhengig av hvem som er på jobb. 

Hvis du er leder i en virksomhet bør du berømme dem som sier fra. Gjør det positivt å melde inn svakheter ved rutiner, tilfeller der det nesten har gått galt og typiske feil brukere gjør. Det er dem som er nærmest bruken av innretningene som kjenner svakhetene best. 

Vil dere lese mer om å identifisere farer?

Veileder om fareidentifisering for fornøyelsesinnretninger
Meld fra om uønskede hendelser i en fornøyelsesinnretning