Fareidentifisering for fornøyelsesinnretninger

Veilederen skal bidra til at virksomheter legger relevante farer til grunn for risikovurderinger, og dermed kan drifte anlegg tilstrekkelig sikkert.

Publisert: 20.06.2017 – Endret: 20.06.2017

Se gjerne filmen om fareidentifisering før du leser veilederen:

Veileder om fareidentifisering for fornøyelsesinnretninger.