Fareidentifisering

Veilederen skal bidra til at virksomheter som drifter fornøyelsesinnretninger legger relevante farer til grunn for sine risikovurderinger, og dermed kan drifte sine anlegg på en tilstrekkelig sikker måte.

Publisert: 20.06.2017 – Endret: 20.06.2017

Se gjerne filmen om fareidentifisering før du leser veilederen:

Veileder om fareidentifisering for fornøyelsesinnretninger.