Fareidentifisering for fornøyelsesinnretninger

Veilederen skal bidra til at virksomheter legger relevante farer til grunn for risikovurderinger, og dermed kan drifte anlegg tilstrekkelig sikkert.

Se gjerne filmen om fareidentifisering før du leser veilederen:

Veileder om fareidentifisering for fornøyelsesinnretninger.