Om regelverket

Regelverket for nyere taubaner er basert på EU/EØS-regelverk. Taubanedirektivet er innarbeidet i taubaneforskriften.

Publisert: 03.07.2017   Endret: 03.01.2019

Lurer du på hvordan gjennomføring av EU/EØS-regelverk foregår? Og hvordan tilsynet utvikler nasjonalt regelverk på eget initiativ? Her kan du lese mer om regelverksutvikling i Statens jernbanetilsyn.

Funksjonelt regelverk

Regelverk er enten spesifikt eller funksjonelt. Et spesifikt regelverk vil både ha krav til det nivået som skal oppnås, og hvordan dette nivået skal oppnås. Et funksjonelt regelverk vil ha krav til nivået som skal oppnås, men ikke nødvendigvis til hvordan nivået skal oppnås. De som skal etterleve et funksjonelt regelverket står dermed friere til å finne løsninger som passer for egen virksomhet, og som samtidig svarer ut regelverkskravene.

Mye av regelverket innenfor taubane er funksjonelt utformet. Dette er i tråd med et grunnleggende prinsipp om at det er den enkelte taubanevirksomhet som er ansvarlig for at virksomheten drives på en sikkerhetsmessig forsvarlig måte. Løsningene virksomheten velger for å svare ut forskriftskravene skal baseres på analyser. Virksomhetene må dokumentere hvordan de i sin virksomhet svarer ut de enkelte forskriftskravene, fortrinnsvis gjennom sitt sikkerhetsstyringssystem.

Fant du det du lette etter?