Slik skal taubanevirksomheter varsle og rapportere uønskede hendelser

Å varsle og rapportere er en plikt etter regelverket. Fra 1. januar 2024 har plikten endret seg.

1.januar 2024 ble Statens havarikommisjon undersøkelsesmyndighet på området for fornøyelsesinnretninger. Dermed ble plikten til å varsle og rapportere endret i taubaneloven og taubaneforskriften. Varsling og rapportering er forskjellige oppgaver.

Varsling

Dette er varsling:

  • Varsling skal skje umiddelbart og muntlig til undersøkelsesmyndigheten (Statens havarikommisjon) hvis det skjer taubaneulykker og alvorlige taubanehendelser:
    telefon 63 89 63 30
    • Hvis det skjer en ulykke med ikke ubetydelig personskade, skal virksomheten også straks varsle politiet.

Slik skal varsling foregå:

Prosess for varsling for uønskede hendelser i taubaner

Dette betyr at det ikke er nødvendig å varsle Statens jernbanetilsyn. Det er en oppgave for Statens havarikommisjon.

Rapportering

  • Rapportering innebærer at taubanevirksomheten skal rapportere opplysninger om taubaneulykker, alvorlige taubanehendelser og taubanehendelser til tilsynsmyndigheten (Statens jernbanetilsyn) og undersøkelsesmyndigheten (Statens havarikommisjon).

Slik skal rapportering foregå:

Prosess for rapportering av uønskede hendelser i taubaner

Dette betyr at det sendes én rapport. Så skal Statens jernbanetilsyn videresende rapporten om taubaneulykker og alvorlige taubanehendelser til Statens havarikommisjon med én gang den blir mottatt.

Rapportene sendes inn via dette skjemaet:
«Rapportere taubaneulykke, alvorlig taubanehendelse og taubanehendelse»Skjemasymbol