Statens Jernbanetilsyn logo

Ulykker i stolheis

De fleste hendelser med fall ut av stoler i stolheis handler om barn.

Vi får flere meldinger hvert år om fall ut av stoler i stolheis.

Vi ser to hovedårsaker til at dette skjer:

 1. Barn kommer seg ikke skikkelig opp i stolen ved påstigning. Andre passasjerer i stolen, gjerne voksne, forsøker å hjelpe ved å dra barna opp i stolen. Når de ikke lykkes med å dra barna skikkelig opp i stolen, forsøker de i stedet å holde fast i barna. Etter kort tid blir det for tungt å holde, og barna slippes. Da kan stolheisen allerede ha nådd stor høyde.
 2. Sikkerhetsbøylen på stolen åpnes for tidlig før avstigning. Barn som har akt seg fram i stolen for å gjøre seg klar til å gå av, og som gjerne holder seg fast i sikkerhetsbøylen for ikke å skli tilbake i setet, blir dratt ut av stolen når bøylen åpnes av voksne.

Heldigvis har det ikke skjedd dødsulykker i Norge på grunn av dette, men risikoen for alvorlig skade er stor dersom noen ramler ut av stolen.

Det er flere tiltak dere som driver stolheis kan fokusere på for å unngå dette, og som vi ber dere være spesielt oppmerksomme på.

Påstigning

For å unngå at barn faller ut av stolen, er det viktig at:

 • påstigningsplassen er godt tilrettelagt slik at det er tydelig hvor man skal stå og vente på stol, og at det er riktig høyde mellom snødekke og stol ved påstigning
 • voksne og barn fordeles riktig i stolen for å unngå at stolen blir hengende skjevt
 • barn under 140 cm ikke kjører alene i stolheisen, men sammen med voksne, gjerne foreldrene sine eller andre ansvarlige voksne
 • skiskolegrupper fordeles på stoler etter strenge regler med antall barn per voksne i hver stol
 • sikkerhetsbøylen lukkes etter påstigning
 • dere er klar over at en refleksreaksjon hos voksne passasjerer kan være å prøve å hjelpe barn opp i stolen ved påstigning, og at de prøver å holde fast barna dersom de ikke lykkes med å komme skikkelig på plass i stolen

Riktig bemanning av påstigningsområdet er en god måte å håndtere dette på. Dette kan være for å:

 • instruere passasjerer
 • fordele barn og voksne riktig i stolen
 • sikre at barn under 140 cm ikke kjører alene
 • sikre at barn kommer seg skikkelig på plass i stolen
 • sikre at sikkerhetsbøylen er lukket

Det er viktig at bemanningen har klart definerte oppgaver og klar arbeidsdeling.

På stoler med høy rygg er det spesielt vanskelig å få med seg hva som skjer i stolen like etter påstigning hvis man er i kjørebua, for eksempel å forvisse seg om at sikkerhetsbøylen er lukket. Det er heller ikke sikkert at en heisfører alene rekker å se hva som skjer ut av påstigningsområdet før han må rette oppmerksomheten mot neste stol.

Avstigning

For å unngå at barn faller ut av stolen, er det viktig at:

 • dere informerer publikum om at toppvakta passer på at passasjerene kommer seg av, selv om de åpner sikkerhetsbøylen for sent – heller for sent enn for tidlig
 • bemanning ved påstigning sier fra til passasjerer i stoler med blanding av voksne og barn at bøylen ikke åpnes før skiltet med «åpne sikkerhetsbøyle» passeres
 •  skiltet «åpne sikkerhetsbøylen» ikke er plassert for langt fra avstigningspunktet

Informasjon til publikum

Dere bør hele tiden informere publikum om sikker ferdsel i stolheis, gjerne på plakater, informasjonsskjermer, over høyttaleranlegg og ved på- og avstigning til de som gjør feil.