Ulykker i stolheis

De fleste hendelser med fall ut av stoler i stolheis handler om barn.

Fall fra stolheisVi får flere meldinger hvert år om fall ut av stoler i stolheis.

Vi ser to hovedårsaker til at dette skjer:

 1. Barn kommer seg ikke skikkelig opp i stolen ved påstigning. Andre passasjerer i stolen, gjerne voksne, forsøker å hjelpe ved å dra barna opp i stolen. Når de ikke lykkes med å dra barna skikkelig opp i stolen, forsøker de i stedet å holde fast i barna. Etter kort tid blir det for tungt å holde, og barna slippes. Da kan stolheisen allerede ha nådd stor høyde.
 2. Sikkerhetsbøylen på stolen åpnes for tidlig før avstigning. Barn som har akt seg fram i stolen for å gjøre seg klar til å gå av, og som gjerne holder seg fast i sikkerhetsbøylen for ikke å skli tilbake i setet, blir dratt ut av stolen når bøylen åpnes av voksne.

Det har ikke skjedd dødsulykker i Norge på grunn av fall fra stolheis, men risikoen for alvorlig skade er stor hvis det skjer.

Dere som driver stolheis skal vurdere flere tiltak for å unngå fall fra stolheis.

Påstigning

For å unngå at barn faller ut av stolen, er følgende viktig:

 • Påstigningsplassen skal være godt tilrettelagt slik at det er tydelig hvor man skal stå og vente på stol, og at det er riktig høyde mellom snødekke og stol ved påstigning.
 • Voksne og barn bør fordeles riktig i stolen for å unngå at stolen blir hengende skjevt.
 • Barn under 140 cm bør ikke kjøre alene i stolheisen, men sammen med voksne, gjerne foreldrene sine eller andre ansvarlige voksne.
 • Skiskolegrupper bør fordeles på stoler etter strenge regler med antall barn per voksne i hver stol.
 • Sikkerhetsbøylen må lukkes etter påstigning.
 • Vær klar over at en refleksreaksjon hos voksne passasjerer kan være å prøve å hjelpe barn opp i stolen ved påstigning, og at de prøver å holde fast barna dersom de ikke lykkes med å komme skikkelig på plass i stolen. I slike situasjoner må heisen stanses umiddelbart.

Riktig bemanning av påstigningsområdet er et krav. Dette er for å:

 • instruere passasjerer
 • fordele barn og voksne riktig i stolen
 • sikre at barn under 140 cm ikke kjører alene
 • sikre at barn kommer seg skikkelig på plass i stolen
 • sikre at sikkerhetsbøylen er lukket
 • sikre at passasjerer med ryggsekk har sekken på fanget med åpent midjebelte

Bemanningen skal ha klart definerte oppgaver og klar arbeidsdeling.

På stoler med høy rygg er det spesielt vanskelig å få med seg hva som skjer i stolen like etter påstigning hvis man er i kjørebua, for eksempel å forvisse seg om at sikkerhetsbøylen er lukket. Det er heller ikke sikkert at en heisfører alene rekker å se hva som skjer ut av påstigningsområdet før han må rette oppmerksomheten mot neste stol.

Avstigning

For å unngå at barn faller ut av stolen, er følgende viktig:

 • Informer publikum om at toppvakta passer på at passasjerene kommer seg av, selv om de åpner sikkerhetsbøylen for sent – heller for sent enn for tidlig.
 • Bemanning ved påstigning bør si fra til passasjerer i stoler med blanding av voksne og barn at bøylen ikke skal åpnes før skiltet med «åpne sikkerhetsbøyle» passeres.
 •  Skiltet «åpne sikkerhetsbøylen» bør ikke være plassert for langt fra avstigningspunktet.

Kryssende gjerder

Eventuelle kryssende gjerder før avstigning og etter påstigning må ikke være utformet slik at de er farlige å ramle ned på.

Informasjon til publikum

Dere bør hele tiden informere publikum om sikker ferdsel i stolheis, gjerne på plakater, informasjonsskjermer, over høyttaleranlegg og ved på- og avstigning til de som gjør feil.