Taubaneloven endres fra 2024

Statens havarikommisjon skal ha en rolle ved ulykker og hendelser i taubaner.

Samferdselsdepartementet har foreslått at Statens havarikommisjon skal ha en rolle ved ulykker og hendelser i taubaner. En lovproposisjon ble oversendt Stortinget før påske. Forslagene til endringer i taubaneloven er nå vedtatt av Stortinget.

Samferdselsdepartementet har opplyst at endringene vil tre i kraft 1. januar 2024.

Lovendringene betyr at Statens jernbanetilsyn må tilpasse taubaneforskriften. Forslag til endringer vil bli sendt på høring.