Sjekk navn på taubaner

Søk etter navn på taubaner med tillatelse på våre nettsider.

SJT har en liste over driftstillatelser for taubaner som blir fortløpende oppdatert. Du kan søke etter type virksomhet, type taubane, anleggsnavn og anleggsnummer. 

Her er listen over taubaner med tillatelse: https://www.sjt.no/taubane/tillatelser/taubaneanlegg-med-tillatelse/