Sikksakk-kjøring i skitrekk

Vi har sett flere eksempler på alvorlige skader i skitrekk etter at tau sporer av og faller i bakken med stor kraft, og treffer passasjerer.

Ofte skyldes slike avsporinger at en skiløper kjører sikksakk i heistraseen. Faren for tauavsporing ved sikksakk-kjøring er enda større dersom det er dårlig demping i snorbokser eller teleskopstenger. Da vil medbringeren kunne slå over trekktauet når passasjerer slipper den. Deretter kan det bli totalavsporing når medbringeren passerer neste rullebatteri.

Et annet typisk eksempel på hva som kan skje under sikksakk-kjøring er at skiløperen mister kontrollen og blir presset mot masten, eller mot andre hindringer ved siden av heistraseen. Dette har flere ganger medført alvorlige skader.

Barn skjønner ikke alvoret

Sikksakk-kjøring er et altfor vanlig syn i mange alpinanlegg. Barn skjønner ikke alvoret ved å kjøre sikksakk oppover heistraseen. Vi oppfordrer dere derfor til å fokusere på:

  • god informasjon til unge skiløpere om farene med sikksakk-kjøring
  • god informasjon til eget personell om farene forbundet med sikksakk-kjøring
  • at informasjonsskilt er utplassert og lett synlige oppover heistraseen
  • å øke vaktholdet i bakken dersom dere ser at sikksakk-kjøring brer om seg
  • å vurdere å trekke heiskortet til de som ikke hører etter
  • at det ofte kan være vanskelig for en vakt å si fra eller være streng hvis de ikke er trygg på støtte fra ledelsen