Mangler mange rapporter fra magnetinduktiv prøving (MIP)

I en kontroll viste det seg at 133 virksomheter ikke har sendt inn rapporter og tiltaksplaner fra MIP. Dette er et alvorlig brudd på taubaneforskriften.

Taubaneforskriften pålegger virksomhetene å gjennomføre prøving periodisk. Rapport fra prøvingen og tiltaksplan skal sendes til Statens jernbanetilsyn (SJT) straks de foreligger.

SJT har sendt varsel til alle virksomhetene som ikke har oppfylt dette kravet i forskriften. Vi vet ikke om virksomhetene har gjennomført MIP og feilet med rapporteringen, eller om de ikke har gjennomført MIP.

MIP er en essensiell sikkerhetskontroll

Magnetinduktiv prøving gir svar på tauenes tilstand. Dette er en vesentlig del av kontrollregimet i en taubanevirksomhet. Slitasjeskader kan føre til ulykker med svært alvorlige konsekvenser hvis tauet ryker eller hopper av.

Reaksjoner eller sanksjoner

Vi ser svært alvorlig på at virksomheter ikke har gjennomført kontrollene. Hvis de har gjennomført prøvingen, men ikke sendt inn rapporter og tiltaksplaner slik regelverket sier, får de mulighet til å rette feilen innen fristen.

Vi ønsker at virksomheter som har spørsmål om saken tar kontakt snarest. Vårt mål er at sikkerheten er ivaretatt for publikum. Om virksomheter ikke følger kravene i taubaneforskriften, kan vi i ytterste konsekvens gi pålegg om stans.