Feil ved stoppsnor kan føre til ulykker

Mange som driver skitrekk og skitau har ikke god nok kontroll på at stoppsnoren fungerer.

Det er lenge siden vi hadde en alvorlig ulykke i skitrekk og skitau i Norge, men for å unngå ulykker er det viktig at de innebygde sikkerhetsmekanismene fungerer.

Viktig barriere

Stoppsnoren er en sikkerhetsbarriere som er forholdsvis enkel å holde vedlike. Alle som driver skitrekk og skitau skal ha rutiner for å sjekke stoppsnoren daglig.

Skikjørere kan hekte seg fast i et skitrekk eller skitau med staver, votter, skjerf eller annet. Uten en stoppsnor som fungerer, risikerer skikjørere å bli å bli trukket inn i endestasjonsmasten.

Når snoren fungerer slik den skal, stopper hele skitrekket dersom noen henger fast. Personen trekker støpslet ut av kontakten ved hjelp av egen vekt.

Illustrasjon av stoppsnor.

Illustrasjon: Annlaug Auestad

En typisk feil er at stoppsnoren ligger flatt i snøen på bakken. Dermed vil en person på ski kunne kjøre rett over stoppsnoren uten at kontakten trekkes ut.

En annen gjenganger er at endestolpene som holder stoppsnoren over snøen ikke er tilstrekkelig forankret i bakken. Løsner stolpen der kontakten eller snoren er festet, kan man risikere at kontakten ikke trekkes ut.

Funksjonstesting

De som driver et skitrekk eller skitau skal gjennomføre tester ved oppstart hver driftsdag for å forsikre seg om at stoppsnoren fungerer. Vi anbefaler at personalet selv står på ski eller går mot stoppsnoren på beina for å sjekke at den fungerer.