Aktivitetsprogram for taubane i 2024

På nettsidene våre finner du oversikt over planlagte tilsyn og andre aktiviteter i år. Virksomhetene får varsel på forhånd. Vi kan også komme på uanmeldt tilsyn.

Aktivitetsprogrammet kan endre seg

Vi følger sikkerheten både i Norge og internasjonalt tett. Vårt risikobilde baserer seg på kvalitative vurderinger av en rekke kilder og statistikk. Bildet kan endre seg i løpet av et år. Vi vurderer jevnlig prioriteringene våre for å kunne jobbe målrettet for å opprettholde sikkerheten i norske taubaner.

Spesielle inspeksjoner, uønskede hendelser og etterlevelse av regelverket

Den som driver en taubane, må kjenne den tekniske tilstanden på komponentene. Det betyr jevnlige kontroller, vedlikehold og spesielle inspeksjoner. Vi vil følge opp om virksomhetene gjennomfører inspeksjonene de er pålagt etter taubaneforskriften, og følger opp rapportene de får fra disse inspeksjonene.

Vi vil også ha et økt trykk på oppfølgingen av uønskede hendelser fra i år. Vi ser fremdeles stor variasjon på både kvalitet og kvantitet av rapporter om uønskede hendelser. Å bruke erfaringene fra hendelser er helt grunnleggende for god sikkerhetsstyring, og vi vil følge opp temaet både i veiledning og i tilsyn.

Regelverket som kom i 2017 betød en stor endring av virksomhetenes ansvar, og vår oppfølging av virksomhetenes etterlevelse av regelverket. Vi vil fortsette å følge opp sikkerhetsstyringen hos virksomhetene. I år skal vi ha tilsyn med en rekke små virksomheter som ikke har hatt tilsyn etter det nye regelverket.

Veiledning og kontakt

Vi planlegger også veiledning i de prioriterte temaene i år. Blant annet vil vi videreutvikle innholdet vårt på nett om sikkerhetsstyring. Vi veileder både individuelt i enkeltsaker, og gjennom felles arrangementer digitalt og fysisk. Vi vil gjerne ha dine innspill til tema for veiledning. Er det noe du synes er vanskelig å sette deg inn i, vil dette trolig gjelde andre også.

Har du innspill eller ønsker, kan du sende dem til post@sjt.no.

Aktivitetsprogram 2024 for taubane