§ 30f. Formodning om samsvar for samsvarsvurderingsorganer

§ 30f. Formodning om samsvar for samsvarsvurderingsorganer

Et samsvarsvurderingsorgan skal antas å oppfylle kravene i § 30c til § 30e når det er akkreditert i samsvar med kravene i EØS-vareloven.