§ 25. Første tillatelse til å ta i bruk kjøretøy som ikke er i overensstemmelse med TSIer

§ 25. Første tillatelse til å ta i bruk kjøretøy som ikke er i overensstemmelse med TSIer

Denne bestemmelsen gjelder kjøretøy som ikke er i overensstemmelse med alle relevante TSIer som er trådt i kraft på tidspunktet for ibruktaking, herunder kjøretøy underlagt unntak etter § 8, eller der en betydelig del av de grunnleggende kravene ikke er fastsatt i en eller flere TSIer.
Den første tillatelsen skal gis av Statens jernbanetilsyn på følgende måte:
  • -
    For de tekniske forholdene som omfattes av en TSI får framgangsmåten for EF-verifisering i § 16 anvendelse.
  • -
    For de andre tekniske forholdene får relevante nasjonale regler anvendelse.