§ 20. Første tillatelse til ibruktaking av kjøretøy som er i samsvar med TSIer

§ 20. Første tillatelse til ibruktaking av kjøretøy som er i samsvar med TSIer

Denne bestemmelsen får anvendelse på kjøretøy som er i samsvar med alle relevante TSIer som er trådt i kraft på tidspunktet for ibruktaking.
Den første tillatelsen skal gis av Statens jernbanetilsyn på følgende måte:
 1. a.
  Der alle strukturelle delsystemer i et kjøretøy har tillatelse i overensstemmelse med bestemmelsene i kapittel IV, skal tillatelsen gis uten ytterligere undersøkelser.
 2. b.
  For kjøretøy som har alle nødvendig EF-verifiseringserklæringer som fastsatt i § 16 kan Statens jernbanetilsyn bare kontrollere:
  • -
   teknisk forenlighet mellom kjøretøyets relevante delsystemer og sikker integrering av disse i samsvar med § 13 annet ledd,
  • -
   teknisk forenlighet mellom kjøretøyet og jernbanenettet,
  • -
   nasjonale regler som får anvendelse på åpne punkter i relevante TSIer,
  • -
   nasjonale regler som får anvendelse på de særtilfeller som er identifisert i relevante TSIer.