§ 23. Krav om sikkerhetsgodkjenning

§ 23. Krav om sikkerhetsgodkjenning

1. Infrastrukturforvalter må ha sikkerhetsgodkjenning utstedt av Statens jernbanetilsyn. Infrastrukturforvalter med sikkerhetsgodkjenning kan utføre egentransport i forbindelse med utbygging, drift, vedlikehold og sporadiske transportbehov relatert til driften av jernbanenettet.
2. Sikkerhetsgodkjenningen kan også omfatte tilknyttet infrastruktur som infrastrukturforvalteren etter avtale påtar seg å drive for private. Sikkerhetsstyringssystemet må dekke all infrastruktur som drives av infrastrukturforvalteren.
3. Sikkerhetsgodkjenningen skal inneholde en bekreftelse på godtakelsen av infrastrukturforvalterens sikkerhetsstyringssystem. Videre skal godkjenningen inneholde en bekreftelse på godtakelsen av vilkårene i § 24.