§ 4. Ansvaret for virksomheten og sikker drift av jernbanesystemet

§ 4. Ansvaret for virksomheten og sikker drift av jernbanesystemet

1. Ansvaret for virksomheten ligger hos den som innehar lisensen og sikkerhetssertifikatet eller sikkerhetsgodkjenningen. Ansvaret omfatter blant annet at virksomheten drives innenfor akseptabel risiko, å gjennomføre nødvendige tiltak for å kontrollere risiko, nødvendig samarbeid med infrastrukturforvalter eller andre jernbaneforetak og at vilkårene som er satt for virksomheten i eller i medhold av lov er oppfylt.
2. Jernbaneforetak og infrastrukturforvaltere er ansvarlig overfor brukere, kunder, arbeidstakere og tredjeparter for sikker drift av sin del av jernbanesystemet. Produsenter, vedlikeholdsleverandører, innehavere, tjenesteleverandører og innkjøpere er ansvarlig for å sikre at utstyr og tjenester de leverer oppfyller de kravene og bruksbetingelsene som er spesifisert, slik at de kan tas i bruk av jernbaneforetak og infrastrukturforvaltere på en sikker måte.