§ 5-4. Bemanningskrav

§ 5-4. Bemanningskrav

Banen skal bemannes med minst to personer som er kjent med anlegget.