Til startsiden

Kapittel 5. Tilleggskrav til utleiegokart

§ 5-1. Virkeområde

§ 5-1. Virkeområde

Kapittelet gjelder for utleiegokart med maksimal oppnåelig hastighet på 50 km/t og som ikke er regulert av annen lovgivning.

§ 5-2. Krav til bane og kjøretøy

§ 5-2. Krav til bane og kjøretøy

Baner og gokart for utleie skal utformes og bygges slik at kjørere og publikum ikke utsettes for unødig fare.
Kjøretøy som benyttes til barn skal være tilpasset den kjørendes alder, evner og ferdigheter.
Kjøretøy skal være utstyrt med bremser på bakhjulene.
Kjøretøy for barn mellom 8 og 10 år skal ha redusert akselavstand og være tilpasset barn ned til 110 cm høyde.
Kjøretøy for barn fra 8 til 15 år skal ha en gjennomsnittshastighet som ikke overstiger 25 km/t.
Kjøretøy fra ulike hastighetsgrupper skal ikke benyttes samtidig på samme bane.

§ 5-3. Personlig verneutstyr

§ 5-3. Personlig verneutstyr

Under kjøring skal kjøreren og eventuell passasjer være utstyrt med personlig verneutstyr.

§ 5-4. Bemanningskrav

§ 5-4. Bemanningskrav

Banen skal bemannes med minst to personer som er kjent med anlegget.

§ 5-5. Signalering

§ 5-5. Signalering

Anlegget skal ha et system for signalering til kjørerne.