§ 5-3. Personlig verneutstyr

§ 5-3. Personlig verneutstyr

Under kjøring skal kjøreren og eventuell passasjer være utstyrt med personlig verneutstyr.