§ 5-1. Virkeområde

§ 5-1. Virkeområde

Kapittelet gjelder for utleiegokart med maksimal oppnåelig hastighet på 50 km/t og som ikke er regulert av annen lovgivning.