§ 4-1. Krav til konstruksjon

§ 4-1. Krav til konstruksjon

En fornøyelsesinnretning skal være konstruert slik at brukerne er sikret mot skade eller fare for skade.
En fornøyelsesinnretning skal være konstruert og montert slik at nødvendig kontroll- og vedlikeholdsarbeid samt utskifting av deler kan foretas på en sikker og hensiktsmessig måte.
Bevegelige innretninger må kunne stanses under drift uten at det går ut over brukernes sikkerhet.
Leverandørens beskrivelse av montering, demontering, driftskontroll, drift og vedlikehold skal finnes på norsk, svensk eller dansk. For personell som ikke behersker norsk, svensk eller dansk skal relevante deler av dokumentasjonen oversettes til språk personellet behersker.