Til startsiden

Kapittel 4. Felles krav til utførelse

§ 4-1. Krav til konstruksjon

§ 4-1. Krav til konstruksjon

En fornøyelsesinnretning skal være konstruert slik at brukerne er sikret mot skade eller fare for skade.
En fornøyelsesinnretning skal være konstruert og montert slik at nødvendig kontroll- og vedlikeholdsarbeid samt utskifting av deler kan foretas på en sikker og hensiktsmessig måte.
Bevegelige innretninger må kunne stanses under drift uten at det går ut over brukernes sikkerhet.
Leverandørens beskrivelse av montering, demontering, driftskontroll, drift og vedlikehold skal finnes på norsk, svensk eller dansk. For personell som ikke behersker norsk, svensk eller dansk skal relevante deler av dokumentasjonen oversettes til språk personellet behersker.

§ 4-2. Oppføring

§ 4-2. Oppføring

Grunnforholdene må være slik at fornøyelsesinnretningen får en stabil plassering.
Fornøyelsesinnretningene skal plasseres innbyrdes og i forhold til andre konstruksjoner og bygninger på anlegget, og i forhold til terreng, på en slik måte at på- og avstigning kan foregå sikkert.
Fornøyelsesinnretning som settes i bevegelse skal være avskjermet slik at publikum ikke får adgang til bevegelige deler når innretningen er i drift.

§ 4-3. Montering og demontering

§ 4-3. Montering og demontering

Virksomheten er ansvarlig for at montering og demontering av fornøyelsesinnretning blir utført i henhold til leverandørens anvisning og eventuelle vilkår i driftstillatelsen.
Ved montering skal det kontrolleres at alle komponenter som har betydning for sikkerheten, er uten mangler og blir riktig montert. Ved demontering skal det kontrolleres at disse er uten farlig slitasje og ikke har mangler.