§ 3-2. Driftsleder

§ 3-2. Driftsleder

Virksomheten skal ha driftsleder. Driftsleder må være minst 20 år. Statens jernbanetilsyn skal trekke tilbake driftstillatelsen dersom virksomheten ikke lenger har driftsleder.
Ved skifte av driftsleder plikter virksomheten å sende skriftlig melding til Statens jernbanetilsyn om skiftet, navn på ny driftsleder og tidspunkt for iverksettelse av skiftet.
Driftslederen skal være faglig kvalifisert og ha de nødvendige personlige egenskaper og erfaring som er nødvendig for den daglige drift og vedlikehold. Statens jernbanetilsyn kan fastsette krav til sertifisering av driftsleder. Krav til opplæring, eksamen, erfaring og egenskaper for å oppnå sertifisering fastsettes av Statens jernbanetilsyn.
Driftsleder skal gis myndighet til å treffe tiltak som er nødvendig for å gjennomføre forsvarlig drift og vedlikehold. Driftsleder plikter å stanse drift av fornøyelsesinnretning dersom sikkerhetsmessige hensyn tilsier det.