§ 3-1. Generelle krav til driftspersonellet

§ 3-1. Generelle krav til driftspersonellet

Driftspersonellet skal ha nødvendige kunnskaper, ferdigheter, erfaring og personlige egenskaper for de oppgaver som skal utføres. Personell som utfører arbeid som medfører kommunikasjon med brukere eller som må sette seg inn i virksomhetens sikkerhetsstyringssystem skal ha tilstrekkelige språkkunnskaper.
Dersom ikke annet er uttrykkelig bestemt i denne forskriften må driftspersonell være minst 18 år.