§ 2-5. Varslingsplikt om ulykke og alvorlig hendelse

§ 2-5. Varslingsplikt om ulykke og alvorlig hendelse

Hvis det skjer en ulykke med ikke ubetydelig personskade skal virksomheten straks varsle politiet. Varsel skal skje muntlig.
Hvis det skjer en ulykke eller alvorlig hendelse skal virksomheten også varsle tilsynsmyndigheten.