§ 2-3. Søknad om driftstillatelse

§ 2-3. Søknad om driftstillatelse

Søknad om driftstillatelse sendes Statens jernbanetilsyn på fastsatt skjema.
Søknad om driftstillatelse avgjøres snarest mulig og senest fire uker etter den dato da alle nødvendige opplysninger er fremlagt for Statens jernbanetilsyn.